Wanneer mag je nu eigenlijk vuurwerk afsteken

Foto: Helmond Nieuws

Voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling gelden dit jaar andere tijden. De periode waarin vuurwerk afgestoken mag worden is ingekort. Het afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december na 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Vuurwerk met Oud en Nieuw is een traditie, maar het brengt ook de nodige overlast en risico’s met zich mee voor mensen en dieren. Elk jaar gebeuren er ongelukken. Verder is er veel overlast in de aanloop naar Oudjaar. Daarom gelden er voor het kopen, hebben en afsteken van vuurwerk strengere regels.

Veilig het nieuwe jaar inluiden

Burgemeester Blanksma: “Oud en Nieuw moet een feest voor iedereen zijn en blijven. De nieuwe afsteektijden dragen daar aan bij. Laten we samen op een veilige manier het nieuwe jaar inluiden.”

Lees [HIER] Is Helmond op 1 januari ook schoon?

Erkende verkooppunten

Koop alleen legaal vuurwerk met een Nederlandse gebruiksaanwijzing bij de erkende verkooppunten op 29, 30 en 31 december. In Helmond zijn dat El Blanco (Churchilllaan 145), De Houtse Bazar (Hoofdstraat 182), Verhoeven Garden Stones (Kanaaldijk ZW 3) en Boerenbond Helmond (Deltaweg 2).

Tips voor het veilig afsteken

  • Gebruik alleen legaal vuurwerk
  • Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek
  • Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing
  • Stop vuurwerk nooit in uw zakken
  • Steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand wordt geraakt
  • Gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril
  • Ga na het aansteken direct zes meter naar achteren en let op de windrichting
  • Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand
  • Steek weigeraars niet opnieuw af
  • Ruim vuurwerkresten op

Meer weten?

De aangepast afsteektijden gelden in alle gemeentes van Nederland. Wil je meer weten over de regels rond het afsteken van vuurwerk of hoe je illegaal vuurwerk herkent? Hoe oud je moet zijn om vuurwerk te kopen of hoe hoog de boete is als je buiten de gestelde tijden vuurwerk afsteekt? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of van Halt.