Nieuwe verkeersregels en tekens vanaf 1 januari

Foto: Helmond Nieuws

Per 1 januari 2015 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ( hierna RVV 1990). Het betreft in het algemeen kleine verbeteringen en het herstel van redactionele fouten.

Dit met uitzondering van de met deze wijziging gegeven mogelijkheid een milieuzone, waarmee met het oog op het halen van de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit de meest vervuilende auto’s geweerd kunnen worden uit delen van de stad, niet langer uitsluitend in te stellen voor bepaalde vrachtauto’s, maar ook voor categorieën oudere bestel- en personenauto’s. Op deze webpagina leest u daarover een uiteenzetting.

Het meest in het nieuws is echter tot op heden de invoering van 14 nieuwe verkeersborden. Hieronder wordt de wijziging toegelicht. Geregistreerde bezoekers kunnen hierover een filmpje met de uitleg van alle nieuwe borden bekijken in onze mediatheek. Enkele kritische kanttekeningen bij de invoering van deze borden zijn hierbij wel op zijn plaats.

Tekst : Verkeersmaatregelen.nl