NuAns

Foto: Helmond Nieuws

Verdacht stil in Dierdonk

Afgelopen maand reed ik Dierdonk, het witte resort met één school, één supermarkt, één cafetaria en vier wethouders binnen en daar stond een groot opvallend bord met een mededeling van de politie. “ziet u iets verdachts bel112”. Een opvallend bord wat betreft omvang en tekst. Vergelijk met de omvang in Amsterdam n.a.v. de drugsdoden. Opvallend ook omdat volgens mij nog onlangs in de media verteld werd dat 112 teveel gebruikt (of liever misbruikt) werd voor meldingen die geen noodgeval zouden betreffen.

Maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat me om het gevoel van onbehagen wat het bij me opriep. Het is de taal van bangmakerij, afkomstig van wat ik “ophitsers” noem. Het bord is voor mij typerend voor dit jaar 2014. We zijn en werden dit jaar voortdurend bang gemaakt. Kennelijk zijn we alleen nog maar te raken met het oproepen van angstbeelden. Angst voor ebola, angst voor Marokkanen, angst voor een verkeerde zorgverzekering, angst voor verslechterende gezondheidszorg, angst voor vogelgriep, angst voor moslimterrorisme, angst voor jihadisme, angst voor executies uit het criminele milieu, angst voor aardbevingen, angst voor verminderde gasopbrengst, angst voor Koude Oorlog, angst voor verkeersinfarct in de regio Helmond-Eindhoven en zo is er vast meer te noemen.

Wat is dat toch? Wat moeten en kunnen we met deze ophitserij en bangmakerij? Hoe kan ik nog een eigen afwegingen maken zonder geconfronteerd te worden met angstbeelden? Wat is waar? En wat is overdreven? Wat is een incident? En wat is een trend? Ook media spelen hierin een verdachte rol. Wel melden dat er reden tot angst en alertheid is…maar nooit melden wanneer het klaar is.

Terug naar het bord, waarom stond dit bij Dierdonk? Ik kan nauwelijks beoordelen of het terecht is. En als brave burger rij je toch anders die wijk binnen? Wat is verdacht? En wat niet? En wat als ik iets meld wat ik verdacht vind, maar het is het niet? Ik moet dan vast weer verantwoorden waarom ik het verdacht vond? Wie zijn die mensen die zoiets bedenken en beslissen op dat bord juist daar te plaatsen? Is Dierdonk aan het criminaliseren, of wat? Van politici zijn we inmiddels (helaas) gewend dat ze via angstbeelden met ons communiceren in plaats van een perspectief te schetsen. Maar van de politie? En wat moet en kan ik er mee? Ik vind het altijd verdacht stil in Dierdonk… maar dat meld je toch niet? Helmond Magazine riep ons op te reageren op de vraag hoe Helmond er moet zien in 2018. Ik weet wat ik wil en het is mijn wens aan u voor 2015…..een stad zonder ophitsers en bangmakers. Een goed 2015 allemaal.

NuAns