Wethouder start maandelijks spreekuur voor inwoners van Helmond

Foto: Linkedin Nathalie van der Zanden

Wethouder Nathalie van der Zanden start deze maand met een maandelijks spreekuur voor inwoners. Eens per maand is zij op donderdagavond of vrijdagochtend te vinden op wisselende locaties in de stad.

Het eerste spreekuur is op 30 januari in De Brem in de Rijpelberg. Inwoners die vragen willen stellen of hun ervaringen willen delen met de wethouder op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo), armoede of ouderen kunnen zich aanmelden. Bij wijze van proef vindt het spreekuur gedurende zes maanden plaats.

Veranderingen zorg en ondersteuning
Met de veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning komt er veel op mensen af. Mensen blijven langer zelfstandig blijven wonen en krijgen zo lang mogelijk zorg en ondersteuning thuis. Door bezuinigingen wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid en op hulp van buren, familie en vrienden. “Ik wil graag met inwoners in contact blijven en een vinger aan de pols te houden nu deze veranderingen zijn beslag krijgen”, legt wethouder Nathalie van der Zanden uit.

Armoede
Ook armoede is een onderwerp dat hoog op de agenda staat van het college van B en W. De afgelopen periode heeft de wethouder met veel inwoners, vrijwilligers en professionals gesproken om input te vergaren voor het nieuwe armoedebeleid. “Het contact met inwoners over dit onderwerp houd ik graag warm. Voor veel mensen is het een groot taboe om over financiële problemen te praten. Tegelijkertijd is het voor ons als gemeentebestuur heel belangrijk om te weten waar kansen en waar knelpunten zijn.”

Bewonersinitiatieven
De wethouder vervolgt: “Er ontstaan steeds meer initiatieven die erop zijn gericht eenzaamheid van ouderen tegen te gaan, mensen met financiële problemen een steuntje in de rug te geven of mantelzorgers te ontlasten. Dat is enorm waardevol”, vindt de wethouder. “Ik denk graag met mensen mee die een idee voor een initiatief hebben, maar niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken.”

Spreekuur in Rijpelberg op 30 januari
Op vrijdag 30 januari houdt wethouder Van der Zanden van 10.00 tot 11.00 uur het eerste spreekuur in wijkcentrum De Brem. Mensen die graag met de wethouder van gedachten wisselen over een van bovengenoemde onderwerpen kunnen zich uiterlijk woensdag 21 januari aanmelden. Zij kunnen hun naam, contactgegevens en het onderwerp van het gesprek doorgeven aan het secretariaat (Jolanda Benders), via telefoonnummer 14 0492, of via e-mail: [email protected] Per gesprek wordt 15 minuten uitgetrokken.

Het spreekuur is niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl staat daarover meer informatie.

Proef met spreekuren
In de eerste helft van 2015 houdt wethouder Van der Zanden – bij wijze van proef – meerdere spreekuren op diverse locaties in de stad. Op www.helmond.nl/wethoudervanderzanden vindt u een overzicht van alle spreekuren. Na een proefperiode van zes maanden wordt gekeken of het spreekuur voorziet in een behoefte en of de spreekuren voortgezet worden.