Bewoners van Helmond krijgen inspraak op bezuinigingen

Foto: Stadsgesprek - gemeente Helmond

In de begroting voor 2015 van de gemeente Helmond zijn bezuinigingen aangekondigd. Op een totaalbegroting van ca. 350 miljoen euro moet er de komende jaren ca. 10 miljoen euro bezuinigd worden.

De inwoners van Helmond gaan dat ongetwijfeld in meer of mindere mate gaat merken. Daarom kiest de gemeente ervoor om dit traject samen met de stad vorm te geven via een ‘gesprek met de stad over de bezuinigingen’: digitaal via De Weblog van Helmond, of in levende lijve tijdens een stadsgesprek op 28 januari in Westwijzer.

Begroting 2015

Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Helmond de begroting voor 2015 vastgesteld, met daarbij een bezuinigingsplan van in totaal tien miljoen euro.  Er wordt de komende jaren bezuinigd op veel verschillende thema’s. Op gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld, op cultuur, wijkaccommodaties en het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er nog vele andere onderwerpen waarop Helmond het de komende jaren een tandje minder zal moeten doen.

De kracht van de stad

Wethouder Paul Smeulders van Financiën: “De hoogte van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad eind 2014 vastgesteld. De precieze invulling ervan is nog open. Natuurlijk hebben wij daar zelf ideeën over, maar de tijd dat wij als gemeentebestuur alles bepalen, ligt achter ons. We willen gebruik maken van de kracht en de creativiteit van de stad! De inbreng van onze inwoners, onze ondernemers is belangrijk voor ons; die willen we graag meenemen in de uitwerking van de bezuinigingsplannen. Ik hoop van harte dat zoveel mogelijk Helmonders hun goede ideeën over de bezuinigingen met ons willen delen.”

Meepraten over de bezuinigingen

Meepraten kan op twee manieren. Op De Weblog van Helmond wordt de komende weken een online discussie over de bezuinigingen gevoerd. Iedereen kan daaraan meedoen. Op woensdagavond 28 januari wordt er daarnaast een fysiek stadsgesprek georganiseerd in Westwijzer (Cortenbachstraat 70); specifiek over de thema’s cultuur, wijkaccommodaties en beheer van de openbare ruimte. Belangstellenden voor het stadsgesprek kunnen zich vóór vrijdag 23 januari aanmelden via het formulier op www.helmond.nl/stadsgesprek0492. Daar is ook alle achtergrondinformatie over de bezuinigingen te vinden.

Vervolg

Het gemeentebestuur hoopt op veel bruikbare input voor de uitwerking van de bezuinigingsplannen. Alle meningen worden nauwkeurig bekeken, en bruikbare ideeën worden meegenomen in het voorstel voor de gemeenteraad, die er in juni over zal beslissen.