Meer goederentreinen, extra aandacht voor veiligheid, bereikbaarheid en geluid

Foto: Helmond Nieuws

Tussen 2016 en 2022 wordt op Duits grondgebied de Betuweroute uitgebreid met een derde spoor. Tijdens de werkzaamheden is de Betuweroute gedurende enkele periodes grotendeels afgesloten voor goederentreinen. Een groot deel van deze treinen wordt omgeleid via de Brabantroute, die door Helmond loopt. Hierdoor zullen er gedurende zeven jaar extra treinen door Helmond komen.

Dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens wordt er gewerkt gedurende een half jaar in 2016 en van 2017 tot 2022 gedurende één week per vier weken, waarbij in de andere drie weken de Betuweroute gewoon open is. De extra treinen die worden omgeleid via de Brabantroute door Helmond kunnen leiden tot meer geluid en spooroverwegen die vaker en langer gesloten zijn.

Onderdoorgang en geluidsmaatregelen

Wethouder Erik de Vries van Verkeer en Vervoer: “Gelukkig hebben we in Helmond flink geïnvesteerd in onderdoorgangen onder het spoor. Op dit moment wordt de 7e onderdoorgang aangelegd, de Kasteelherenlaan bij Helmond West, die in de loop van 2016 klaar is. Tijdens de aanleg van het derde spoor van de Betuweroute, kun je in Helmond dus op zeven plekken onder het spoor door. Zo blijft de stad goed bereikbaar, ook voor de hulpdiensten. Ook zijn we al ver gevorderd met het project ‘Stiller spoor’. Voor zo’n 450 woningen zijn er al geluidsmaatregelen genomen in de vorm van raildempers, geluidsschermen en gevelisolatie. Binnenkort start de tweede fase van dit project, voor nog eens 100 woningen. In 2017 hebben we voor alle woningen die daarvoor in aanmerking komen geluidsmaatregelen genomen. Een belangrijk punt, gezien de extra goederentreinen die door Helmond gaan rijden en die vaak meer geluidshinder veroorzaken dan passagierstreinen.”

Veiligheid

Burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel: “Wij staan als college voor een veilige stad. Veiligheid is dan ook een belangrijk aspect bij vervoer over het spoor. Dit jaar wordt het zogenaamde Basisnet van kracht. Daarmee neemt het aantal treinen met gevaarlijke stoffen door Helmond flink af. Door het werk aan de Betuweroute komen er tijdelijk weer extra van zulke treinen bij, maar het maximum daarvan ligt nog altijd een stuk lager dan voor 2015. We gaan er op dit gebied dus op vooruit in plaats van achteruit. We zullen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en spoorbeheerder ProRail blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid in dezen. Daarbij werken we samen met andere gemeentes aan een veilige Brabantroute in samenwerking met de provincie.”

Communicatie

Op de website www.helmond.nl/spoor is meer informatie te vinden over de aanleg van het derde spoor van de Betuweroute en de gevolgen daarvan voor Helmond. Op de site worden regelmatig updates geplaatst. Mensen die actief op de hoogte gehouden willen worden, kunnen de gemeente volgen via Twitter @gemeentehelmond of zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Aanmelden kan via de genoemde website.