In 2015 zijn verkeersboetes nog hoger

Foto: Helmond Nieuws

Waren de boetes op het overtreden van de verkeersregels in Nederland al het hoogst van veel Europese landen, dit jaar zijn de boetes netjes aangepast (inflatie) naar boven. De inflatie komt dit jaar neer op een verhoging van 0,8 procent.

Boetes verkeersregels

Bumperkleven: € 280 tot € 700
Claxoneren op niet toegestane wijze: €90
Door rood bij verkeerslicht rijden: €230
Door rood knipperlicht bij overweg: €230
Door rood licht/knipperlicht bij brug: €230
Fout parkeren: € 90
Geen gebruik maken van autogordels: €140
Geen richtingaanwijzer gebruiken waar nodig: €90
Geen voorrang verlenen bij een stopbord: €230
Geen voorrang verlenen bij haaientanden: €230
Inhalen vlak voor of op een zebrapad: €370
Inrijden waar dat verboden is: €90
Keren waar dat verboden is: €140
Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel: €140
Kruispunt blokkeren: €230
Niet handsfree bellen: €230
Niet meewerken aan voorlopige alcoholcontrole/blaastest: €230
Niet plaatsen van een gevarendriehoek: €140
Niet rechts houden op de weg: €230
Niet rijden op de daarvoor bestemde rijbaan: €230
Niet stoppen bij stopteken, rode lamp, vlag etc: €370
Niet stoppen voor stopstreep: €140
Niet voorsorteren op voorsorteerstrook: €230
Onnodig geluid/lawaai veroorzaken: €370
Op busbaan rijden: €140
Over de vluchtstrook rijden: €370
Overschrijden doorgetrokken streep: €230
Parkeren op invalidenparkeerplaats: €370
Parkeren waar dat verboden is: €90
Rechts inhalen: €230
Rijden onder invloed van alcohol (promillage van 0,22 tot 0,80%): €360
Stilstaan met mogelijk gevaar voor anderen: €140
Stilstaan waar dat verboden is: €90
Tegen rijrichting inrijden: €140
(Op autoweg of autosnelweg (spookrijden) volgt een dagvaarding. Eis ter zitting geldboete en rijontzegging Openbaar Ministerie)
Teken tot snelheid minderen negeren: €370
Verplichte rijrichting negeren: €90

Boetes autoparkeren
Als 17 jarige met rijbewijs een motorvoertuig besturen zonder de in de begeleiderspas vermelde begeleider: €140 (De politie doet ook melding aan het CBR. Het CBR kan het rijbewijs vervolgens ongeldig verklaren)
Een rijbewijs dat meer dan een jaar verlopen is: €340
Een rijbewijs dat minder dan een jaar verlopen is: €90
Een rijbewijs dat niet behoorlijk leesbaar is: €90
Een rijbewijs dat niet voldoet aan gestelde eisen: €45
Geen geldend APK-keuringsbewijs: €130
Geen verzekeringsbewijs hebben: €550
Kentekenbewijs met foutieve gegevens: €370
Niet inleveren van een ingevorderd rijbewijs: €370
Niet kunnen tonen kentekenbewijs: €45
Niet kunnen tonen van rijbewijs: €90
Rijden terwijl het rijbewijs is ingevorderd/ingenomen: €370 (Als het rijbewijs is ingevorderd/ingenomen op grond van de wegenverkeerswet is sprake van een misdrijf. Daar staan hogere straffen op.)

Boetes technische mankementen
Foutieve uitlaat: €140
Ondeugdelijke achterlichten: €45
Ondeugdelijke banden: €140 voor 1 band, €210 voor 2, €310 voor 3 en €470 voor 4
Ondeugdelijke kentekenplaten: €130
Ondeugdelijke knipperlichten: €90
Ondeugdelijke remlichten: €140
Ondeugdelijke verlichting: €140
Te zwaar beladen auto – Meer dan 10 procent: €140 – Meer dan 25 procent: €210 – Meer dan 50 procent: €310 – Meer dan 75 procent: €470

Lees [HIER] 100 Gedupeerden stappen naar de rechter door op hol geslagen flitspaal

bron : Tarieven verkeersboets – De Telegraaf