Gemeente in gesprek met haar inwoners over armoedebeleid

Foto: Helmond Nieuws

Op donderdagmiddag 12 februari a.s. organiseert de gemeente Helmond een werkconferentie over armoedebestrijding in de Westwijzer. Aanwezigen kunnen deze middag meepraten over de invulling van het nieuwe armoedebeleid.

Mensen met een laag inkomen, professionals en vrijwilligers die te maken hebben met armoedeproblematiek en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De gemeente Helmond werkt aan een nieuw beleid voor armoedebestrijding. Beleid dat er op gericht is mensen met financiële problemen te ondersteunen om grip te krijgen op hun situatie en weer zelfstandig aan het roer te staan. Maar dat ook nastreeft dat mensen met een kleine beurs niet aan de zijlijn staan. Zeker niet als het gaat om kinderen.

Gesprekken met betrokkenen

De afgelopen maanden hebben wethouder armoedebestrijding Nathalie van der Zanden en medewerkers van de gemeente tientallen gesprekken over armoedebeleid gevoerd met professionals en vrijwilligers en met inwoners met een laag inkomen. Deze gesprekken leverden een schat aan informatie op. Volgende stap is deze informatie te vertalen in een concrete aanpak voor de korte termijn en een ontwikkelrichting voor de langere termijn. Ook deze stap wil de gemeente in samenspraak met betrokkenen zetten, tijdens de werkconferentie armoedebestrijding op 12 februari 2015. Vervolgens wordt het armoedebeleidsplan verder uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Werkconferentie 12 februari

De werkconferentie vindt plaats op donderdagmiddag 12 februari van 14.00 tot 17.00 uur in de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond. Tijdens een interactief programma, onder leiding van Pieter Hilhorst (oud-wethouder Amsterdam, publicist en betrokken bij initiatieven rond armoedebestrijding) worden kennis, ervaring en ideeën bij elkaar gebracht. Belangstellenden zijn van harte welkom en worden verzocht zich vooraf aan te melden per e-mail via: [email protected].