Helmond en overige peelgemeenten bekrachtigen samenwerking

Foto: Pressvisuals.com

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel: meer mensen aan het werk. Op maandag 9 februari ondertekenden de samenwerkende partijen in arbeidsmarktregio Helmond-de Peel het tijdelijk convenant dat daaraan uitvoering gaat geven.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet gestart. Daarmee voegt de overheid de WWB (Wet Werk en Bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en een deel van de Wajong samen. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken en daarbij ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is dat meer mensen – ook mensen met een arbeidsbeperking – aan de slag kunnen. Tegelijk met de invoering van de Participatiewet worden de bijstandsregels aangescherpt.

Werkbedrijf in oprichting

In het kader van de Participatiewet is de Nederlandse arbeidsmarkt verdeeld in 35 arbeidsregio’s. Om op regionaal arbeidsmarktniveau meer mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen, worden 35 regionale werkbedrijven opgericht. De regio Helmond-de Peel is er daar één van. Het Werkgeversplein regio Helmond, de Atlant Groep, de Peelgemeenten en de gemeente Geldrop-Mierlo werken samen met de werknemersorganisaties, UWV en onderwijs aan de totstandkoming van één werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Dit werkbedrijf in wording is de intermediair tussen de vraag van werkgevers en het aanbod aan arbeidskracht, en geeft uitvoering aan de Participatiewet. Het werkbedrijf krijgt in de loop van 2015 definitief gestalte, maar de operationele samenwerking is in de praktijk al van start gegaan. Maandag 9 februari werd die samenwerking formeel bekrachtigd: alle samenwerkingspartners zetten hun handtekening onder het tijdelijk samenwerkingsconvenant.

Samenwerkingspartners

In de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel voelen de werkgevers zich mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Niet voor niets dus dat zij – samen met de Peelgemeenten en de Atlant Groep – één van de kartrekkers van het nieuwe werkbedrijf zijn. Namens het Werkgeversplein zette bestuursvoorzitter Frans Huijbregts zijn handtekening onder het tijdelijk samenwerkingsconvenant, namens de Atlant Groep algemeen directeur René Walenberg en namens de gemeente Helmond wethouder Yvonne van Mierlo. Daarnaast tekenden ook de wethouders van de overige Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) én vertegenwoordigers van het UWV, het onderwijsveld en werknemersorganisaties FNV, CNV en De Unie. De partijen willen hiermee onderstrepen dat zij zich actief inzetten om het werkbedrijf te realiseren om zo een optimale dienstverlening aan zowel werkgevers als werkzoekenden te verlenen.

Meer mensen aan het werk

Iedereen aan de slag: dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Wethouder Yvonne van Mierlo van de gemeente Helmond: “In onze arbeidsmarktregio Helmond-de Peel werken de gemeentelijke afdelingen Werk en Inkomen al lang met de Atlant Groep samen. Ook het Werkgeversplein is al bij die samenwerking aangesloten: onze werkgevers voelen zich écht verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Participatiewet. We hebben er daarom voor gekozen om die partijen samen te laten gaan in één werkbedrijf. Het doel: nóg meer mensen aan het werk. Daarbij gaan we steeds uit van de vraag van de werkgever en van de unieke talenten van onze werkzoekenden. Vandaar ook de intensieve samenwerking met UWV, het onderwijsveld en de werknemersverenigingen. Alleen samen kunnen we

zowel aan de vraag van de werkgevers als aan de wensen van onze werkzoekenden voldoen.”

Definitieve vorm

Het tijdelijk samenwerkingsconvenant is een opmaat naar de definitieve vorming van het werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel. Daarin zullen dezelfde partners samenwerken, maar de precieze manier van samenwerken en de bijbehorende organisatievorm moeten nog verder uitgewerkt worden. Tot die tijd verandert er in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden in principe niets; zij behouden voorlopig hun vaste aanspreekpunt.