Kappersvak zit sterk in de lift door hoge werkeloosheid

Foto: Helmond Nieuws

Met de nog altijd hoge werkloosheid in Nederland maar ook in Helmond en de weer naderende ontslagrondes, is de vraag naar omscholing sterk toegenomen. Veelal vrouwen kiezen voor omscholing naar  het kappersvak.

Het afgelopen jaar zag Selfline Kappersopleidingen een flinke toename van cursisten die zich wilden laten omscholen tot kapper. De (voormalig) werkgever stelt vaak omscholingsbudget beschikbaar voor vertrekkend personeel. Dat het kappersvak in trek is voor omscholing is niet zo verwonderlijk. Het vak biedt veel sociale contacten, het kan als ZZP-er uitgeoefend worden en je verdient en bespaart er geld mee.

Het structuuronderzoek kappersbranche 2013 (Bron: ANKO) geeft aan dat het aandeel van zelfstandig werkende kappers zonder personeel de afgelopen jaren verder is toegenomen en 64% van het totale aantal kappersbedrijven vormt. Vooral het aantal ambulante kappers is gestegen. In de groep ZZP’ers zijn vooral vrouwen actief. De groep alleen werkende kappers noemt nauwelijks knelpunten bij het uitoefenen van het vak.

De aantrekkingskracht van de omscholing via Selfline Kappersopleidingen zit in de laagdrempelige toegang. Een vooropleiding is niet vereist, de cursussen zijn zeer voordelig en er is veel persoonlijke begeleiding in de kleine groepen of bij privéles.