Medewerkers Stadswacht Helmond doen boekje open

Foto: Stichting Stadswacht Helmond

Niet alleen de managementkwaliteiten van directeur Joop van Stiphout liggen onder vuur, nu is er ook boven water gekomen dat er flink gefraudeerd is bij Stichting Stadswacht Helmond (SSH).

Een aantal gemeenten in de regio huurde buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in bij SSH en hier zijn toen jarenlang meer uren gedeclareerd dan er gewerkt waren. Ook zaten er stadswachten jarenlang (tot wel 8 jaar) betaald thuis, dit zijn enkele dingen die nu weer op tafel komen door medewerkers van de stichting.

Medewerkers geven aan dat de door hen ingeleverde dagrapporten met daarin een samenvatting van de dag en de gemaakte uren bijna altijd gewijzigd werden door het management, de gewerkte uren werden hierbij altijd aangepast in het voordeel van Stichting Stadswacht Helmond. In 2001 zijn er een 10-tal medewerkers thuis komen te zitten in verband met een reorganisatie, de medewerkers mochten thuis blijven tot dat de stichting een passende baan had gevonden, dit is bij één man uitgelopen tot ruim 90 maanden thuiszitten met behoud van loon.

Lees [HIER] Directeur krijgt 75.000 euro mee bij vertrek