VVD geeft haar mening over onderzoek en situatie Stichting Stadswacht Helmond

Foto: Stichting Stadswacht Helmond

Uit een eerste sfeerbeeld dat door een onafhankelijk onderzoeksbureau was opgetekend kwam het beeld naar boven dat er jarenlang een angstcultuur heeft geheerst binnen de Stichting Stadswacht Helmond.

Een onbegrijpelijke en vooral onacceptable situatie voor de Helmondse VVD. Wij zijn dan ook blij te horen dat het college doortastend heeft gehandeld en direct maatregelen heeft getroffen. Zo was de werksituatie voor de directeur onhoudbaar geworden en is daarmee tot een passende oplossing gekomen. Uiteraard wil de VVD het onderzoek graag met feiten gestaafd zien. Maar het belangrijkste voor de VVD is nu de blik vooruit, op de toekomst gericht. Het vertrouwen binnen de Stichting Stadswacht moet hersteld worden en het is zaak dat de medewerkers weer met vertrouwen en plezier naar hun werk gaan. De VVD stelt de vraag wat gaat een duur feitenonderzoek nog opleveren?

Nu de hoofdrolspeler niet meer werkzaam is, wat kunnen de consequenties van een onderzoek dan nog zijn? De VVD wenst niet per definitie mee te werken aan weer een onderzoek dat tienduizenden euro’s kost. Vandaar dat de VVD niet onvoorwaardelijk voor een extern onderzoek heeft gestemd. De opdracht en de daarbij behorende kaders dienen vooraf duidelijk te zijn. De gemeenteraad heeft laten zien dat de Stichting Stadswacht Helmond de raad zeer aan het hart gaat door unaniem tot een besluit te komen. Hierdoor zal er het door de hele gemeenteraad gewenste onderzoek komen. Een commissie vanuit de raad zal hiervoor de opdracht en bijbehorende kaders vooraf formuleren.

bron : VVD Helmond