Koninklijke erepenning voor stichting Houtvonken

Foto: Pressvisuals.com

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Stichting Houtvonken uit Helmond de Koninklijke Erepenning toe te kennen. De stichting ontving de erepenning op zaterdag 7 maart tijdens de viering van het 50-jarig bestaan.

Burgemeester Blanksma-van den Heuvel reikt de erepenning tijdens de receptie van het 50-jarig bestaan uit aan Henri Meeuwsen, voorzitter van Stichting Houtvonken.

Uitgever van wijkblad Houtvonken

Stichting Houtvonken brengt het gelijknamige wijkblad uit in Mierlo-Hout. Wekelijks worden er 5.400 exemplaren bezorgd. Bij Houtvonken zijn zo’n 100 vrijwilligers actief. In 1965 verscheen het eerste nummer, toen nog onder de naam Contactlegger. Het blad werd destijds uitgegeven door parochie St. Lucia. Met de bedoeling, zo stelde de parochie, om ‘een hechte binding, saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin tot stand te brengen’. Nu, vijftig jaar later, valt Houtvonken nog iedere week bij de inwoners van Mierlo-Hout op de deurmat. Daarmee is het weekblad nog steeds de contactlegger in de wijk. Er zijn in de afgelopen vijftig jaar ruim 2.500 exemplaren van Houtvonken verschenen.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Erepenning wordt verleend ter gelegenheid van een 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.