Fontys Hogeschool ICT is het eerste Nederlandse Hbo-lid van het wereldwijd opererende Open Education Consortium (OEC).

Foto: Helmond Nieuws

OEC
In 2007 is het Open Education Consortium (OEC) gestart onder de naam Open Courseware Consortium; momenteel zijn er wereldwijd bijna 300 instellingen voor hoger onderwijs  bij aangesloten. Het OEC wil open education en het uitwisselen van ervaringen stimuleren. Robert Schuwer, lector Open Educational Resources (OER) bij Fontys Hogeschool ICT: “Open Education bevordert de efficiency en kwaliteit van het onderwijs, innoveert het curriculum en draagt bij aan internationalisering van de onderwijsinstelling. Ervaringen van andere instellingen daarbij zijn uiterst waardevol wanneer je bijvoorbeeld aan de slag wil gaan met open leermaterialen of MOOC’s (Massive Open Online Courses). Ik hoop daarom dat andere Hbo-instellingen Fontys navolgen en zich ook gaan aansluiten bij het OEC”.

Information Center
Eén van de hulpmiddelen die het OEC momenteel ontwikkelt is het Information Center. Robert Schuwer is voorzitter van de groep die dit instrument aan het ontwikkelen is. Het Information Center moet een goed doorzoekbare verzameling bronnen worden die docenten kunnen gebruiken als vraagbaak wanneer ze bezig zijn met enige vorm van open en online onderwijs. Hierdoor kunnen ze profiteren van de aanwezige kennis en ervaringen van andere leden, maar ook de eigen kennis en ervaringen delen. Op termijn kan een model, vorig jaar ontwikkeld door Pierre Gorissen (Fontys Hogescholen, Dienst Onderwijs &Onderzoek), Bert Frissen (Avans Hogeschool) en Open Educational Resources lector Robert Schuwer, als basis voor de bronnenverzameling worden gebruikt. Daarnaast wil het lectoraat OER een soortgelijke bronnenverzameling ontwikkelen, maar dan primair bedoeld voor Fontys Hogeschool ICT en het Nederlandse hoger onderwijs. Ervaringen met beide bronnenverzamelingen kunnen helpen het resultaat te optimaliseren.  Dat kan op termijn leiden tot één gezamenlijk systeem.

Lezing Open Education Week
Op 11 maart 2015 geven lector Robert Schuwer en Pierre Gorissen een online lunchlezing tijdens de internationale Open Educational week over twee initiatieven op het gebied van open en online onderwijs binnen Fontys Hogescholen. De lunchlezing is te volgen via een live videostream op http://www.openeducationweek.org/event/open-en-online-onderwijs-bij-fontys-twee-initiatieven/