Oostappen Groep gaat MVO in samenwerking met Peel 6.1

Foto: Oostappen Groep

Oostappen Groep Vakantieparken was de laatste maanden met de gemeente Asten, de overige gemeentes binnen arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en het Werkgeversplein actief in gesprek om verder vorm te geven aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord ondernemen) binnen haar organisatie.

Oostappen Groep Vakantieparken gaat als werkgever een actieve en betrokken rol vervullen bij inwoners van de Peelregio, die om diverse redenen een afstand tot de werkvloer hebben. Op dinsdag 17 maart werd een overeenkomst daartoe getekend door betrokken partijen.

Twee kandidaten zijn via het Werkgeversplein aan de slag gegaan. Een nieuwe collega op Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in de technische dienst en op het hoofdkantoor van Oostappen Groep Vakantieparken een nieuwe medewerker op de administratie. Na een proefplaatsing zullen beide personen een contract voor zes maanden krijgen, waarbij de intentie is uitgesproken een langdurige samenwerking op te bouwen. Gesprekken met de gemeente en het Werkgeversplein om op korte termijn meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen binnen de organisatie zijn  gaande.

Daarnaast heeft de organisatie de intentie met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) aan de slag te gaan en mogelijk het eerste PSO-gecertificeerde bedrijf in Asten te worden. Middels het PSO-systeem maakt een bedrijf zichtbaar wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. “Deze bijdrage willen wij als een van de grotere ondernemingen binnen onze gemeente graag op ons nemen” zegt Jos Mennen, directeur Beheer en Ontwikkeling van Oostappen Groep Vakantieparken.

Oostappen Groep Vakantieparken wil een extra stap vooruit maken op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Jac Huijsmans, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Asten, is Oostappen Groep Vakantieparken zeer erkentelijk voor deze proactieve aanpak en ziet de organisatie als een waardevolle partner om verschillende inwoners van zijn gemeente via Oostappen Groep Vakantieparken de stap (terug) te laten maken naar een stabiele arbeidsrelatie. “Het is mooi dat steeds meer bedrijven MVO verankeren in hun bedrijfsvoering en ontdekken dat MVO en bedrijfseconomisch opereren prima samen gaan. Ik hoop dat vele Astense bedrijven er een voorbeeld aan nemen.”

bron : Siris.nl