Toermalijn en Praktijkschool Helmond gaan wellicht fuseren met QliQ en OMO

Foto: Helmond Nieuws

Stichting Speciaal Onderwijs Regio Helmond (SPORH) beoogt een fusie met regionale partners. De voorgenomen fusie bestaat uit een overdracht van SBO de Toermalijn aan QliQ Primair Onderwijs (QliQ) en een overdracht van de Praktijkschool Helmond aan OMO Scholengroep Helmond. De schoolbesturen hebben hiertoe op 16 maart een intentieverklaring getekend.

De demografische ontwikkelingen in en rond Helmond, de invoering van passend onderwijs en een afname van het aantal leerlingen zijn voor het bestuur van SPORH de aanleiding geweest voor een herbezinning ten aanzien van haar eigen rol. Dit heeft geleid tot het inzicht dat er onvoldoende perspectief is om als zelfstandig bestuur de verantwoordelijkheden voor SBO de Toermalijn en de Praktijkschool Helmond te kunnen blijven dragen. Het bestuur van SPORH, het college van bestuur van QliQ Primair Onderwijs (QliQ) en de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn overeengekomen dat een fusie de aangewezen weg is om voor alle huidige en toekomstige leerlingen toekomstbestendig goed onderwijs op  beide scholen te realiseren.

De besturen onderzoeken de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de fusie en streven er naar de besluitvorming voor het einde van het schooljaar af te ronden. Met de beoogde bestuursoverdracht voorzien de besturen in de continuïteit van het praktijkonderwijs en het speciaal basis onderwijs in de regio Helmond.

bron : OMO.nl