Grondruil bij Kasteel Croy zorgt voor ruimte voor landbouw en natuur

Foto: Helmond.nl - Luchtfoto Croy

Eigenaren en pachters in de omgeving van kasteel Croy hebben hun handtekening gezet onder de ruil van 43 hectare landbouwgrond.

Dat is de start voor een flinke verbetering van de agrarische structuur in het gebied. Daarnaast gaan zij aan de slag met 3,75 hectare natuurontwikkeling langs de Goorloop. Het college van B&W van Helmond heeft hier mee ingestemd. De wens om kavels te ruilen staat in de Gebiedsvisie Croy uit 2008. Het doel is verbetering van het gebied, voor:

  • de agrarische sector,
  • de natuur langs de Goorloop,
  • landschap en recreatie.

Inzet gronden provincie cruciaal

Op 12 september 2013 ging Kavelruil Croy van start. Het ging om vrijwillige kavelruil. Grondeigenaren en gebruikers in Croy kennen elkaar goed. Ze zijn met elkaar en een onafhankelijke ‘kavelruilcoördinator’ aan tafel gaan zitten. Waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en gemeente Laarbeek stelden middelen beschikbaar voor verbetering van natuur en water. Het overleg leverde in eerste instantie niet erg veel op. Pas toen de provincie ruilgrond inzette werden er meer ruilingen mogelijk. Er is veel overleg nodig geweest, maar in totaal werd er toch ongeveer 43 hectare geruild.

Ecologische stapstenen langs de Goorloop

Behalve voor de agrarische sector leverde het kavelruilproject ruimte op voor natuur langs de Goorloop, in totaal 3,75 hectare. Dat was ook een eis van de provincie voor haar inzet van ruilgrond. De Goorloop wordt nu als ecologische verbindingszone gecompleteerd met een aantal ‘stapstenen’. Sommige daarvan zijn van waterschap of gemeenten, andere blijven in handen van de pachters en grondeigenaar Stichting Geloof Hoop en Liefde. Zij gaan zelf zorgen voor het onderhoud. De inrichting van die stapstenen gebeurt dit jaar, tegelijk met aanpassingen aan de beek zelf (‘beekherstel’).

Hele puzzel

Wethouder Stienen van Helmond was -mede namens wethouder Meulensteen van Laarbeek en bestuurder Van Dijk van waterschap Aa en Maas- bestuurlijk trekker van dit project. Hij constateert: “Het was een hele puzzel, maar ik ben blij met het resultaat. Croy gaat erop vooruit! Er zijn nog meer mogelijkheden voor verbetering van het gebied, maar je kunt niet alles tegelijk. Het is belangrijk dat eigenaren en gebruikers van Croy met elkaar in gesprek blijven over de toekomst van Croy, en dat zij partners zoeken voor verdere ontwikkeling.”