Basisschool De Straap krijgt gastlessen over Schoon Water project

Foto: Helmond Nieuws - Google Maps

De lessen worden gegeven vanuit het project Schoon Water voor Brabant. Dit is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden; vrij van bestrijdingsmiddelen. Dit jaar geeft Schoon Water voor Brabant in opdracht van de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water maar liefst 50 gastlessen op basis- en middelbare scholen. Deze scholen liggen in of nabij (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Op basisscholen worden steeds twee lessen verzorgd. Openbare basisschool De Straap in Helmond had de primeur.

Samen voor Schoon Water

Schoon water is niet vanzelfsprekend en van groot belang voor een gezonde toekomst. Tijdens de les werd de leerlingen duidelijk gemaakt hoe drinkwater gezuiverd wordt voordat het bij ons uit de kraan komt en hoe vervolgens het afvalwater schoon wordt gemaakt voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater.

Samenwerking staat voorop bij het schoon houden van het water. Bewoners, agrariërs, gemeenten en bedrijven hebben allemaal een verantwoordelijkheid voor schoon oppervlakte- en grondwater. Schoon Water probeert deze partijen te stimuleren om minder, of zelfs geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken in de tuin, gewassen, openbaar groen en op verhardingen. Anders denken en innovatieve technieken staan hierin centraal. Samen met de leerlingen is dan ook bekeken hoe zowel boeren als gemeenten zich inspannen om het water schoon te houden. Waarna aan hen gevraagd werd wat ze nou eigenlijk zelf zouden kunnen bijdragen…

Chemievrij, ook in de tuin

Door leerlingen bewust te maken van het belang van schoon grond- en oppervlaktewater wil Schoon Water voor Brabant bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door consumenten. Leerlingen kwamen zelf al met allerlei chemievrije oplossingen. “Onkruid tussen de tegels kan je verwijderen met kokend water” en “Slakken kan je bestrijden met zout” waren veel gehoorde maar niet altijd diervriendelijke oplossingen. De gastdocenten gaven de kinderen tal van eenvoudige oplossingen voor in de tuin. Want hele simpele oplossingen leveren al snel een bijdrage aan Schoon Water! Ook voor de meesters Sebastiaan en Adrie was het een leerzame dag. Meester Adrie ging te raad bij een van de gastsprekers voor extra tuintips. En meester Sebastiaan melde halverwege de les dat hij nog een ‘bakkie vergif’ ging halen, doelend op de cafeïne in de koffie.

Om de leerlingen te stimuleren om creatief na te denken over Schoon Water hebben de leerlingen allemaal een striptekening gemaakt met hierop hun idee voor een schone manier van onkruid bestrijding in de tuin. Het beste idee wint een prijs.

Aan het eind van de les kregen de leerlingen een flyer met chemievrije tuintips mee naar huis. Deze tuintips zijn ook te vinden op www.schoon-water.nl. Ideaal om even door te nemen voordat je in de tuin gaat werken.