Bestuur van wijkraad Helmond-Noord is opgestapt

Foto: Helmond Nieuws

Het bestuur van Helmond-Noord voelt zich als bestuurder en als mens niet in haar waarde gelaten, vier bestuurleden leggen hun functie neer omdat een normale samenwerking volgens hen niet meer tot de mogelijkheden behoorde.

De gemeente Helmond laat weten dat zij zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere malen met het bestuur in overleg is getreden, dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat heeft kunnen leiden. De gemeente laat ook weten in deze brief dat zij het betreuren dat de wijkraad het aftreden specifiek toeschrijft en bij collega’s heeft neergelegd. Medewerkers van de gemeente en bestuurders van andere wijkraden hebben onlangs nog laten weten dat zij de samenwerking met de gemeente Helmond prettig en constructief vinden, zij waarderen de gemeente dan ook enorm.

Er zal gekeken gaan worden naar een nieuw bestuur voor de wijkraad in Helmond-Noord, hierover zal binnenkort meer bekend gaan worden.