“Join the club”, samenwerken om agressie en geweld tegen te gaan

Foto: Pressvisuals.com

Onder het motto ‘Join the club’ is in Helmond een eerste bijeenkomst gehouden voor werkgevers met een publieke taak. Deelnemers waren de burgemeesters van de Peelgemeenten, vertegenwoordigers van politie en justitie, directeuren van woningcorporaties, scholen en maatschappelijke organisaties. Doel is agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te bestrijden. Samen.

Een derde van alle ambtenaren heeft met bedreiging, agressie of geweld te maken. De percentages bij de politie, in het openbaar vervoer en in het onderwijs liggen hoger. Tijdens de bijeenkomst sprak de burgemeester van Helmond. Burgemeester Blanksma – van den Heuvel: “Veiligheid doen we samen. Met de medewerkers van onze organisatie en met de inwoners van onze de stad. Als gemeente mogen we soms minder zenden, meer luisteren. Zodat we naast elkaar komen te staan in plaats van tegenover elkaar. We leven in een complexe samenleving. Voor sommigen misschien wel te complex. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. En laat ik duidelijk zijn: bedreiging, agressie of geweld is nooit een oplossing.” Professor Pieter Tops was als spreker aanwezig tijdens het congres.

Aandacht

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft begin maart opgeroepen om aandacht te houden voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak, bijvoorbeeld bij publieksbalies en sociale diensten. In 2012 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in diverse sectoren gecontroleerd of werkgevers hun werknemers voldoende beschermen tegen agressie en geweld. Toen schoot 56 procent van de onderzochte gemeenten hierin nog tekort. Bij de laatste inspectie blijkt dat al deze gemeenten dit nu goed geregeld te hebben, op vier na.

Ondersteuning

Het Ministerie ondersteunt werkgevers in de publieke sector met het programma Veilige Publieke Taak (VPT) en het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak. VPT richt zich op gemeenten Rijk, onderwijs, sociale zekerheid, zorg, woningcorporaties en openbaar vervoer. In mei komt een nieuwe website met veel informatie en instrumenten voor werkgevers, slachtoffers, politieke ambtsdragers en anderen. Later dit jaar start de landelijke campagne ‘Wees duidelijk over agressie’. Er volgen nog enkele “Join the club” tafels.