Voortaan legeskosten betalen bij het starten van kinderopvang

Foto: Helmond Nieuws

Wilt u een kindcentrum, peuterspeelzaal, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang starten in Helmond, dan bent u sinds 15 april 2015 verplicht leges te betalen voor de registratie in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Kinderopvangvoorzieningen die voor deze datum zijn geregistreerd, zijn geen leges verschuldigd.

De leges voor kindercentra, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus bedragen
€ 666,00. De leges voor gastouders bedragen € 418,00. De kosten voor registratie van gastouders brengt de gemeente eenmalig in rekening, dus niet bij vervolgaanvragen. De bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten die worden gemaakt voor de registratie van kinderopvangvoorzieningen.

Waarom leges?

Tot voor kort betaalde de gemeente de kosten voor de registratie van kinderopvangvoorzieningen. In verband met de bezuinigingen heeft de gemeenteraad van Helmond op 31 maart 2015 ingestemd met de invoering van leges. Aanvragers betalen de leges, omdat de gemeente een dienst voor de aanvrager verricht. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van een paspoort of een bouwvergunning.

Inspectie GGD Brabant Zuidoost

Startende kinderopvangvoorzieningen zijn verplicht, op grond van artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko), een aanvraag voor exploitatie bij de gemeente in te dienen.
In de Wko is vastgelegd dat de gemeente moet toezien op de naleving van de wettelijke regels door de kinderopvangvoorzieningen.
Ook moet de gemeente de directeur van de GGD Brabant Zuidoost als toezichthouder aanwijzen. De gemeente Helmond sluit ieder jaar een contract met de GGD, waarin deze aanwijzing en de tarieven voor de werkzaamheden zijn vastgelegd. Wanneer iemand een aanvraag voor exploitatie indient bij de gemeente, geeft de gemeente de GGD opdracht tot uitvoering van een inspectie. Zonder deze opdracht voert de GGD geen inspecties uit. De inspecties worden volgens de vastgestelde tarieven aan de gemeente doorbelast.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op deze website. U kunt ook mailen naar [email protected] of [email protected].