Meepraten over de voorjaarsnota van gemeente Helmond

Foto: Helmond Nieuws

Op woensdag 27 mei organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond – op persoonlijke titel of namens een organisatie –  hun mening geven over de Voorjaarsnota 2015 van de gemeente. De hooravond wordt gehouden in de raadzaal in Boscotondo en begint om 19.30 uur.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2016. De begroting is min of meer het “huishoudboekje” van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. Op de gemeentelijke website www.helmond.nl/gemeenteraad vindt u uitgebreide informatie en kunt u de Voorjaarsnota 2015 downloaden.

Meepraten

De behandeling van de Voorjaarsnota (op 4 juni a.s.) en de Programmabegroting (in november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze stad. Daarom kunt u nu uw mening over de voorstellen in de Voorjaarsnota delen met de gemeenteraad. De gemeenteraad hoort graag uw mening.

Aanmelden

Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de Voorjaarsnota staan? Meld u dan aan als inspreker voor de hooravond. Stuur vóór vrijdagmiddag 22 mei 16.00 uur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond ([email protected]). Er is een aantal spelregels:

  • in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en eventueel namens welke organisatie u spreekt.
  • Ook geeft u kort aan over welk onderwerp u wilt spreken. Dat onderwerp dient betrekking te hebben op de Voorjaarsnota 2015. Is dat niet het geval? Dan krijgt u helaas geen spreektijd.
  • Heeft u zich op tijd aangemeld en heeft uw onderwerp rechtstreeks betrekking op de Voorjaarsnota 2015, dan krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.