Per 1 januari nieuwe urgentieregeling woningzoekenden van kracht

Mensen in een crisissituatie -die met spoed een woning nodig hebben- sneller, eerlijker en makkelijker helpen. Dat is het doel van de nieuwe gezamenlijke urgentieregeling voor Helmond en de andere gemeentes in het Stedelijk Gebied die vanaf 1 januari 2016 ingaat.

Een onafhankelijke urgentiecommissie behandelt voortaan de aanvragen in het héle Stedelijk Gebied (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) en stemt met de woningcorporaties af wie de urgent woningzoekende gaat huisvesten.  Zo is er een veel betere afstemming tussen vraag en aanbod, waardoor de klant beter geholpen wordt.

Samenwerking sociale woningmarkt

De negen gemeenten en de tien woningcorporaties in het Stedelijke Gebied hebben samen de nieuwe urgentieregeling opgesteld. Dit past in de afspraken van het ‘Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven’. Hierin hebben de negen gemeenten besloten om niet-vrijblijvend te gaan samenwerken op de thema’s wonen en werken. Het Stedelijk Gebied opereert op deze gebieden als ware het één gemeente. Een van de speerpunten is om de sociale woningmarkt in het gebied eenvoudig en transparant te maken. Dat gebeurt door één vangnet te creëren voor woningzoekenden met een urgente woonvraag en door één portaal in te richten waar woningzoekenden alle sociale woningen in het stedelijk gebied kunnen vinden.

Voor wie geldt de urgentieregeling?

De uniforme en objectieve urgentieregeling geeft bepaalde mensen voorrang op de sociale woningmarkt. Het gaat hier om huishoudens in een crisissituatie, die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf een oplossing te vinden voor hun woonprobleem.

Waarom in het hele Stedelijke Gebied?

De woonconsument zoekt  steeds vaker een woning over gemeentegrenzen heen. Voor de inwoners van het Stedelijke Gebied zijn de verschillende regels en bemiddelingsmodellen niet altijd duidelijk. Zo had een aantal gemeentes bijvoorbeeld nog geen urgentieregeling. De nieuwe regeling zorgt voor een eerlijke en snelle afhandeling van de vraag. De aanvrager wordt dus beter geholpen.

Hoe werkt het?

Er komt een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hiervan worden voorgedragen door de corporaties, gemeenten en huurdersvertegenwoordigingen en vervolgens benoemd door de gemeenten. De urgentieregeling wordt in de praktijk uitgevoerd door de woningcorporaties die daarover rapporteren aan de gemeenten. Urgent-woningzoekenden kunnen voor informatie en het indienen van een urgentieaanvraag terecht bij de plaatselijke woningcorporatie. Op basis van de rapportages houden de gemeenten de vinger aan de pols en stellen zo nodig bij. In de tweede helft van 2016 wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd en kunnen eventuele verbeteringen worden doorgevoerd.

Bron: Gemeente (nieuws)