Aanslagen gemeentelijke belastingen

Uiterlijk op 1 februari 2016 ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat wat u dit jaar dient te betalen aan gemeentelijke belastingen:

• Afvalstoffenheffing
• Rioolheffing
• voor huizenbezitters: onroerende zaakbelasting (OZB)
• voor hondenbezitters: de hondenbelasting.

Alleen inflatiecorrectie

De stijging van de totale gemeentelijke belastingen bedraagt ongeveer 1,75%. Dit is uitsluitend een inflatiecorrectie. Bij de OZB speelt daarnaast de waardeontwikkeling van uw woning een rol. Als uw woning meer dan gemiddeld in waarde is gestegen of juist gedaald, dan is het bedrag dat u moet betalen ook hoger of juist lager dan vorig jaar.

Einde acceptgirokaart

Betaalt u via automatische incasso, dan verandert er niets aan de wijze van inning: het verschuldigde bedrag wordt in acht termijnen van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso, dan moet u zelf zorgen voor het overmaken van het verschuldigde bedrag. Bij de aanslag zitten géén acceptgirokaarten meer. De gemeente is hiermee gestopt omdat de acceptgirokaarten nauwelijks meer gebruikt werden en de kosten erg hoog zijn. Vindt u het lastig om het bedrag zelf over te maken, dan kunt u natuurlijk altijd overstappen op automatische incasso.

Mijn Overheid

Vanaf 2016 is de gemeente Helmond voor de verzending van belastingaanslagen aangesloten bij de digitale berichten box van ‘Mijn Overheid’.  Als u een account heeft, wordt ook uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan via dit kanaal bij u bezorgd. U krijgt een melding per e-mail dat er een bericht van de gemeente Helmond voor u klaar staat. Heeft u nog geen account, dan kunt u zich aanmelden op www.mijnoverheid.nl.

Waardebeschikking ook voor huurders

Huizenbezitters en huurders treffen op het aanslagbiljet ook de nieuwe WOZ-waarde van hun woning of pand aan. Met ingang van belastingjaar 2016 zijn gemeenten wettelijk verplicht om WOZ-beschikkingen toe te zenden aan huurders van woningen. Bent u huurder, dan krijgt u alleen een beschikking waarop de waarde van uw woning wordt vermeld. U krijgt geen belastingaanslag en u hoeft dus ook géén OZB te betalen.

Kwijtschelding

Steeds meer aanvragen voor kwijtschelding lopen via het Inlichtingenbureau. Bent u bekend bij het Inlichtingenbureau dan hoeft u geen aanvraagformulier in te sturen omdat uw gegevens al getoetst zijn. Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen, maar niet via het Inlichtingenbureau, dan krijgt u het aanvraagformulier kwijtschelding direct toegestuurd. U kunt het aanvraagformulier ook hier downloaden..
Ook kunt u hier een proefberekening maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.
Kunt u het formulier niet zelf invullen, dan kan de Formulierenbrigade u helpen op een van de zes spreekuurpunten in Helmond. Meer informatie kunt u vinden op de website van de LEVgroep: www.levgroep.nl .

Meer informatie

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan eerst hier. Wordt uw vraag niet beantwoord op de website, dan kunt u bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0492.

 

Bron: Gemeente (nieuws)