Controles op luxeverzuim in het voortgezet onderwijs

In de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren vinden op donderdag 4 en vrijdag 5 februari controles plaats op luxeverzuim. Dat gebeurt in het voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De controles worden uitgevoerd door leerplichtambtenaren van de gemeenten.

Luxeverzuim is het ongeoorloofd wegblijven van school door een leerplichtige of kwalificatie-plichtige leerling voorafgaand of aansluitend aan een vakantie. De controles op 4 en 5 februari sluiten aan op de Carnavalsvakantie van de week erna. In deze periode gaan veel mensen op wintersport of andere vakantie.

Bezoek thuis

Als er leerlingen voor of na een vakantie afwezig zijn, dan meldt de school dat bij de gemeente. Die registreert het verzuim. Kinderen van wie de school aangeeft dat ze om onbekende reden niet op school zijn, worden thuis bezocht. Als er niemand thuis is, laat de leerplichtambtenaar een brief achter waarop de ouders nog dezelfde dag moeten reageren.

Boete

Tegen ouders die hun kind(eren) onder schooltijd meenemen op vakantie en waarbij geen sprake is van extra toegekend verlof, wordt altijd proces-verbaal opgemaakt. De boete bedraagt € 100,- per kind per dag.

Duidelijk signaal

Met het aanpakken van luxeverzuim geeft de gemeente een duidelijk signaal af aan ouders, leerlingen en scholen. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Dat is de verantwoordelijkheid van de school. Daar staat tegenover dat ouders en leerlingen er zelf voor moeten zorgen dat de leerlingen aanwezig zijn, ook rond de vakantieperiodes.

Bron: Gemeente (nieuws)