Raadsvergadering 2 februari 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 februari a.s. in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.helmond.nl/gemeenteraad. De stukken liggen ook ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Verordening en beleidsregels inburgering Helmond 2015
• Financiële situatie Stichting Belangen Helmond Sport en presentatie integrale visie op de Braak
• Peelsamenwerking.

Aan het eind van de vergadering neemt de raad afscheid van de heer T.J.W. van de Ven. Hij heeft aangegeven zijn werkzaamheden als raadslid en waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van Helmond te beëindigen.

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/gemeenteraad.

Bron: Gemeente (nieuws)