Tentoonstelling over laaggeletterdheid

Aan het Havenpark is de komende weken een tentoonstelling te zien over laaggeletterdheid. De tentoonstelling bestaat uit zeven enorme billboards. Daarop zijn handgeschreven persoonlijke verhalen van laaggeletterden te lezen en van mensen die betrokken zijn bij de aanpak van laaggeletterdheid. De tentoonstelling brengt in beeld wat het betekent om moeite te hebben met lezen en schrijven te zijn en wat er mogelijk is in de strijd tegen laaggeletterdheid.

In Nederland heeft 1 op de 9 mensen moeite met lezen en schrijven. Dat is zo’n 11 procent. De schatting is dat het in arbeidsmarktregio Helmond-De Peel gaat om zo’n  27.000 mensen. Zij hebben in het dagelijks leven moeite met lezen en schrijven, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterden zijn niet goed in staat gedrukte of geschreven informatie te begrijpen. Zij kunnen niet volwaardig meedoen in de maatschappij, thuis en op het werk. Het is bekend dat laaggeletterden minder zelfredzaam en minder sociaal actief zijn. Ook ervaren zij problemen op het gebied van zorg omdat zij bijvoorbeeld voorlichting niet goed begrijpen of bijsluiters niet goed kunnen lezen.
Laaggeletterdheid treft alle lagen van de bevolking: jong en oud, werkend en niet-werkend, autochtoon en allochtoon.

Stichting Lezen en Schrijven

Op een van de billboards staat een brief van burgemeester Blanksma. Daarin schrijft zij onder andere: ‘Kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat geldt ook voor mij als burgemeester. Wat zou ik moeten zonder taal?’. Vervolgens licht zij in haar brief toe welke rol lezen en schrijven innemen in haar ambt.
De tentoonstelling in Helmond is een initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met de gemeente Helmond. Stichting Lezen en Schrijven is verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van de Taal voor het Leven aanpak. Vanuit deze rol ondersteunen zij de vorming van het bondgenootschap en de aanpak van laaggeletterdheid in deze regio.

Regionale aanpak laaggeletterdheid

Voorafgaand aan de onthulling ondertekenden 16 nieuwe partners het regionale convenant voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het totaal aantal samenwerkingspartners komt daarmee op 36.
In het convenant is afgesproken dat zij samen optrekken in de aanpak van laaggeletterdheid in onze arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Er vinden al allerlei activiteiten en projecten plaats om laaggeletterdheid te bestrijden. Vanuit het convenant worden diverse activiteiten verbonden die iedere partij kan aanbieden, om zo een betere samenhang en sluitende aanpak te krijgen. Zo was er eerder deze week een minisymposium voor professionals uit de regio over laaggeletterdheid. Later dit jaar volgen er workshops waarin professionals worden getraind laaggeletterdheid (eerder) te herkennen, bespreekbaar te maken en mensen door te verwijzen.
‘Ik ben ontzettend blij dat zoveel nieuwe partners willen aansluiten’, zegt onderwijswethouder De Leeuw. ‘Want alleen door samenwerking kunnen we het taboe rond laaggeletterdheid doorbreken en zorgen voor voldoende opleidingsmogelijkheden voor laaggeletterden.’

Taalhuis

Momenteel worden voorbereiding getroffen om in Bibliotheek Helmond-Peel een Taalhuis te realiseren. Een Taalhuis is een plek waar laaggeletterden, maar ook de aanbieders en doorverwijzers, elkaar kunnen vinden, informatie kunnen opdoen en uitwisselen en antwoorden vinden op vele vragen. Naast een fysieke plek is het Taalhuis ook vooral een samenwerkingsverband tussen allerlei partijen die aan het thema Laaggeletterdheid werken.

Partners convenant

Gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Someren, Helmond en Laarbeek, Bibliotheek Helmond-Peel, Bibliotheek Dommeldal, Bibliotheek De Lage Beemden, Cubiss, GGD Brabant-Zuidoost, Hogeschool de Kempel, Lions Club – Gewest Helmond, Lions Club – Peelland, Rotaryclub, Servicepunt Leren en Werken, Platform JIJWIJ – Samen in geboortezorg, Stichting Lezen en Schrijven, Rabobank Helmond, Stichting Leergeld, SWV Helmond-Peelland VO, Atlant Groep, Stichting SMO Helmond, Stichting JiBB, Vierbinden, Stichting MEE Zuidoost-Brabant, Onis Welzijn, Stichting Super Sociaal, Stichting ABC, Volksuniversiteit Helmond, Werkgeversplein, Stichting de Zorgboog, UWV, Elkerliek ziekenhuis, ROC ter Aa, LEVgroep.  

Bron: Gemeente (nieuws)