Gemeente Helmond aangemeld voor pilot Drank- en Horecawet

Het college van B&W van Helmond heeft de gemeente aangemeld om deel te nemen aan een pilot waarin wordt geëxperimenteerd met vier artikelen uit de Drank- en Horecawet. Hiermee worden de mogelijkheden voor mengvormen tussen winkels en horeca vergroot. De pilot is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vindt plaats op verzoek van diverse (grote) gemeenten in Nederland. Kern van de pilot is dat horecaondernemers ook detailhandelsactiviteiten kunnen ontplooien en in winkels ook horeca-activiteiten kunnen plaatsvinden. Mocht Helmond worden uitgekozen om aan de pilot deel te nemen, dan kan deze op 1 maart as. van start gaan.

Waarom Helmond aanmelden?

De pilot past binnen de ambitie van de gemeente Helmond om door vereenvoudiging van regelgeving nieuwe initiatieven van ondernemers te stimuleren. In 2015 zijn zo ook al de terrassen- en uitstallingenregels vereenvoudigd. Dit alles is erop gericht de kansen voor ondernemers te vergroten en de aantrekkelijkheid van het centrum (en daarbuiten) voor bezoekers te vergroten. Er loopt in een deel van het centrum ook een pilot met als doel minder regeldruk, maar die is vooral gericht op regels van de gemeente, hier is de landelijke Drank- en Horecawet (DHW) van uitgesloten.

Wat valt wel en wat niet onder de pilot?

Het experiment gaat over vier artikelen van de DHW, te weten:
• het verbod op schenken van alcohol  in een winkel;
• het verbod op het organiseren van een proeverij van alcoholische drank;
• het verbod op verkoop van producten in een horeca-inrichting;
• het verbod op verkoop van alcohol in winkels.
Met de overige artikelen van de DHW wordt niet geëxperimenteerd. Hieronder valt onder meer het verbod op alcoholverstrekking onder de 18 jaar. Tevens kunnen geen winkels meedoen waar vaak of dagelijks kinderen of jeugdigen komen.

Wanneer start de pilot?

De aanmeldtermijn voor de gemeente om mee te doen (bij de VNG) loopt tot 1 februari 2016. Maximaal 50 Nederlandse gemeenten mogen meedoen, waarbij de VNG de selectie uitvoert. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de variëteit in soorten ondernemingen dat meedoet en of er genoeg spreiding is in de grootte van de deelnemende gemeenten. Mocht Helmond worden uitgekozen om aan de pilot deel te nemen, dan kan deze, na verdere uitwerkingen, op 1 maart as. van start gaan.

Bron: Gemeente (nieuws)