Koninklijke onderscheiding voor de heer J.H.M. van den Berg

De heer J.H.M. (Hans) van den Berg, bestuurslid van Tennisvereniging Carolus, is zondag 26 juni benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Blanksma-van den Heuvel bij gelegenheid van de viering van het 40 jarig-bestaan van de vereniging.

De heer Van den Berg is sinds 1986, met een onderbreking van 4 jaar, bestuurslid technische zaken van TV Carolus. Als voorzitter van de Technische Commissie hield hij zich bezig met de organisatie van clubkampioenschappen, toernooien en de competitie. Hij was ook de contactpersoon van de vereniging naar de KNLTB en ander competitieleiders in de regio. Na 26 jaar neemt hij nu afscheid als bestuurslid. Met het oog hierop werkt hij zijn beoogd opvolger al vanaf  2015 in.

40-jarig bestaan TV Carolus

TV Carolus viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. De openbare tennisvereniging “Carolus” werd op 8 september 1975 opgericht als voortzetting van een oudere vereniging die gerelateerd was het Carolus Borromeuscollege. TV Carolus sloot zich aan bij de KNLTB en vanaf 1 april 1976 kon gestart worden met tennissen op de accommodatie aan de Europaweg. Eind jaren negentig telde de vereniging circa 435 leden. Met de komst van de wijk Brandevoort verhuisde de tennisvereniging in 2001 naar de St. Antoniusweg. De nieuwe locatie zorgde voor een verdubbeling van het ledenaantal in twee jaar tijd. In die periode groeide ook de deelname aan competities, toernooien, trainingen en andere activiteiten.

Bron: Gemeente (nieuws)