Presentatie centrumvisie Helmond

Op woensdagavond 6 juli presenteerde de gemeente Helmond de centrumvisie aan ongeveer zeventig betrokken stadsgenoten. Het gaat om een concept. Een denkrichting gebaseerd op de ideeën die vanuit de stad werden aangedragen, via gesprekken in alle wijken, ideeënbussen en brainstormavonden. Niets ligt vast, over details is nog niet nagedacht – maar de perspectieven zijn inmiddels concreet genoeg om te delen.

Stedenbouwkundige Edwin van Renterghem toonde de hoofdlijnen van het concept. Enkele ideeën:

  • Een compacte kern. Focus winkelcentrum op Veestraat, Ameidestraat, Elzaspassage en zuidelijke deel van de Markt. Met ruimte voor clusters van Horeca
  • Buiten de compacte kern (mengzones) volop mogelijkheden om te ondernemen, werken, verblijven en wonen. Hier worden de regels minder en ruimer. Investeren in het Speelhuisplein. De gevel van de bibliotheek aantrekkelijk maken, mogelijk een (open) markthal op deze locatie, een fraaie ingang voor de Elzas Passage
  • Veel aandacht voor groen. Het Havenpark speelt een grote rol, maar ook bij de watertoren kan een park ontstaan. Hier ook de historische rivier de Aa een plek geven, net als in de Kasteeltuin is gebeurd. Hierbinnen blijven mogelijkheden voor evenementen
  • Plekken zoals de Kasteellaan, het Ameideplein en De Wiel (bij gevel Vlisco) vergroenen en zo aantrekkelijker maken

Lees nog meer ideeën, informatie èn een verslag van deze avond op www.helmond.nl/jouwcentrum

Bron: Gemeente (nieuws)