Europees geld voor smart mobility

De Helmondse Automotive Campus is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een centrum van kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van green en smart mobility. De toekenning van Europese subsidie voor vier grote projecten die deels op de Automotive campus worden uitgevoerd, betekent een bevestiging van de goede naam die Helmond op dit terrein heeft opgebouwd. Deze subsidies stimuleren onze ambities, de werkgelegenheid en verdere ontwikkeling van de Automotive Campus.

Helmond als ‘living lab’

Het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 richt zich op innovatie op velerlei terrein, waaronder het ontwikkelen, testen en naar de markt brengen van  Intelligente Transport Systemen. Aanvragen voor subsidies worden gedaan door consortia waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen  deel van uitmaken. Helmond en de Automotive Campus hebben zich de afgelopen jaren sterk geprofileerd als proeftuin (living lab) voor het in de praktijk testen van slimme en groene mobiliteitsoplossingen. Zo worden er regelmatig praktijktesten gedaan op de A270, de snelweg tussen Helmond en Eindhoven en staan op diverse plaatsen in Helmond slimme verkeerslichten.  

Helmondse deelname in vier projecten

De goede reputatie van Helmond als ‘living lab’ heeft ertoe geleid dat diverse consortia de stad benaderd hebben om deel te nemen aan nieuwe Europese projecten. De afgelopen periode zijn in korte tijd vier verschillende projecten waar Helmond aan deelneemt door de Europese Commissie goedgekeurd. Voor de gemeente Helmond betekent dit dat de ambtelijke uren die aan het project besteed worden door de Europese Commissie vergoed worden. Veel belangrijker is dat een groot deel van de onderzoeken en de testen voor deze projecten op en rond de Automotive Campus uitgevoerd zullen worden.

Bron: Gemeente (nieuws)