Ecopassage Mierloseweg geopend

Donderdag 8 september hebben wethouders Erik de Vries en Frans Stienen de ecopassage Mierloseweg officieel geopend. Dit is de vijfde ecopassage, van de zes die er in de gehele Goorloopzone gerealiseerd gaan worden.

Ecopassages zijn diervriendelijke oversteken; dieren als vissen, kikkers, salamanders, konijnen, hermelijnen en bunzingen kunnen veilig onder de weg door. Bij de Mierloseweg is de oude duiker vervangen door een brug met daaronder doorlopende oevers. Tegelijkertijd is de riolering in dit deel van de Mierloseweg vervangen en is de bestrating vernieuwd. Het eerste stukje van Park Goorloop-Midden is eveneens gerealiseerd. Het betreft de zone tussen de Mierloseweg en de Europaweg en het stadsterras.

Wethouder De Vries: “Ik ben heel blij met deze ecopassage. Op deze plek kunnen dieren, zowel de vissen in de Goorloop als zoogdieren in de berm, veilig onder de weg door. Het hele lint van ecopassages is onderdeel van de ecologische verbindingszone langs de Goorloop. In de afgelopen jaren hebben we samen met het Waterschap Aa en Maas belangrijke stappen gezet om de Goorloop veel beter en natuurlijker in te richten.”

Goorloopzone, een groen zone in Helmond West

Zoals het er nu naar uitziet heeft Helmond eind 2017 een langgerekt stadspark, van de Warande tot aan het Groot Goor. Een groen gebied in Helmond West. De breedte varieert van 100 tot 200 meter en het wordt een aantrekkelijk gebied voor mens en natuur. In de Goorloopzone komen onder meer speelvoorzieningen, wandel- en fietspaden, trapveldjes, waterpoelen, een slingerende beek, broedplekken en infiltratiegebieden voor overtollig regenwater. Het wordt een groene zone waar genoten kan worden, waar je kunt spelen en recreëren.

In overleg met bedrijven Mierloseweg

In dit project is meteen aan het begin van de planvorming contact gezocht met de ondernemers in en rondom de Mierloseweg. In overleg met de ondernemers zijn de plannen op een aantal punten aangepast. Zo is de Mierloseweg op verzoek van de ondernemers iets breder geworden en is de krappe bocht van de Binnendongen naar de Mierloseweg wat ruimer gemaakt. Een ander belangrijk punt is het riool. Dat was aan vervanging toe. Nu er toch gebouwd werd in de straat, is er meteen een apart riool voor regenwater aangelegd. Dat water komt uit in de Goorloop. Het is nu een aantrekkelijk gebied voor natuur, bewoners en winkelend publiek.

Park Goorloop Midden

Begin oktober starten de werkzaamheden aan de aanleg van het Goorlooppark Midden. Op korte termijn wordt hierover een inloopavond georganiseerd. Dit najaar starten we ook met de aanleg van de laatste ecopassage aan de Houtse Parallelweg en de duiker onder het spoor door. Als die klaar zijn, hebben we alle grote kruisingen met de Goorloop in Helmond diervriendelijk gemaakt. Daarna is de Goorloopzone helemaal klaar.

Gezamenlijke bijdrage

De realisatie van de Goorloopzone is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord Brabant, het Waterschap Aa en Maas, het Rijk en de gemeente Helmond. Voor meer informatie zie www.helmondwest.nl.

Bron: Gemeente (nieuws)