Notitie Reikwijdte en Detailniveau N279 ter inzage van 12 september t/m 24 oktober

Een toekomstbestendige N279 tussen Veghel en Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord Brabant, de gemeenten Veghel, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken daarom samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279.

 Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 Zuid worden verbeterd. De bestuurders in de regio hebben nu afgesproken welke oplossingsmogelijkheden voor de N279 Zuid onderzocht moeten worden. Dit staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie ligt ter inzage van 12 september tot en met 24 oktober 2016. In die periode kunt u op de notitie reageren.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het onderzoek naar de oplossingsmogelijkheden voor de N279 Zuid wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt aangegeven welke studiemodellen en milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren.

Het onderzoek naar de oplossingsmogelijkheden voor de N279 wordt gedaan door de provincie Noord Brabant. Op de website van de provincie leest u waar de NRD ter inzage ligt en hoe u kunt reageren. U kunt de NRD daar ook downloaden.

Inloopbijeenkomsten 20 september

De provincie organiseert in Helmond inloopbijeenkomsten over de N279. Medewerkers van de provincie en de gemeenten gaan onder andere in op de plannen voor de weg, het proces en de inspraak op de NRD. Er zijn deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden en belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken. Inschrijven voor de bijeenkomsten is niet nodig; u kunt vrij binnenlopen. De bijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 20 september
  • 14.00 tot 17.00 uur en
  • 18.00 tot 21.00 uur
  • Zaal Traverse, Steenweg 19 in Helmond

 

Bron: Gemeente (nieuws)