Bijeenkomsten over ondersteuning aan mensen met dementie

Op 6 oktober houdt de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Helmond twee bijeenkomsten in wijkhuis De Fonkel over ondersteuning van mensen met dementie. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die over dit onderwerp wil meepraten en meedenken en in het bijzonder voor mensen die in de Binnenstad wonen en/of werken.

Aanmelden

Er zijn twee (dezelfde) bijeenkomsten. Van 14.30 tot 16.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan via [email protected] (graag vermelden of u ’s middags of ’s avonds komt).

Vaker thuis

Dementie is een sluipende, niet te genezen ziekte met een grote impact voor zowel de patiënt als zijn directe omgeving. Ongeveer één op de vijf mensen krijgt dementie en het aantal neemt naar verwachting de komende jaren fors toe.
In Helmond wonen 1.140 mensen met de diagnose dementie (2015). In 2040 zijn dat er naar schatting 2360. Rond één persoon met dementie wordt het aantal mantelzorgers geschat op drie. In 2015 waren er zo‘n 3.500 mantelzorgers en verwacht wordt dat er in 2040 ruim 7.000 mensen in Helmond mantelzorger zijn van iemand met dementie.
Mensen met dementie blijven steeds vaker langer thuis wonen. 60% van alle hulp wordt verleend door mantelzorgers, vooral familieleden. Een groot deel van hen ervaart deze taak zal zwaar. 40% van de thuiswonende mensen met dementie zijn alleenstaand, wat (de organisatie van) hulpverlening bemoeilijkt.

Iedereen kan bijdragen

Diverse partners uit de professionele zorg- en welzijnssector, vertegenwoordigers van informele initiatieven, ouderenbonden en de gemeente Helmond hebben hun krachten gebundeld in de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Helmond. De werkgroep onderzoekt de ondersteuningsmogelijkheden aan mensen met dementie.
Daarvoor is meer nodig dan de inzet van mantelzorgers en professionele zorgverleners uit de traditionele sectoren. Ook verenigingen, winkels, horecagelegenheden en banken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstelling. Het gaat dan om een juiste beeldvorming, kennis over de ziekte en de impact ervan, lage drempels, veiligheid en ruimte voor contact en ontmoeting.

Bron: Gemeente (nieuws)