Geen vluchtelingenopvang in Helmond

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Helmond heeft op dinsdag 27 september het besluit genomen om de drie aan het COA aangeboden locaties voor vluchtelingenopvang in te trekken. Concreet betekent dit dat er op dit moment geen vluchtelingen in Helmond zullen worden opgevangen.

Minder instroom, minder locaties

Ten grondslag aan dit besluit ligt het lagere aantal vluchtelingen dat de afgelopen maanden Nederland is binnengekomen. Tot 1 september zijn er ongeveer 17.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen, wat een stuk lager is dan de voorspellingen die eerder waren gedaan. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in gesprek met de gemeente Helmond aangegeven op dit moment over voldoende locaties te beschikken om deze vluchtelingen op te kunnen vangen.

De drie locaties die in Helmond in beeld waren, zijn door het COA getoetst op hun geschiktheid. Algemene conclusie was dat geen van deze locaties geschikt was te maken voor een opvang voor maximaal 500 vluchtelingen voor een periode van maximaal twee jaar. Dit waren de kaders die door de Helmondse gemeenteraad aan een mogelijke opvang waren gesteld.

Verantwoordelijkheid nemen

Hoewel er geen opvanglocatie hoeft te worden ingericht, wil Helmond wel haar verantwoordelijkheid nemen bij het huisvesten van statushouders. Voor Helmond geldt dat wij in 2016 228 mensen van een woning moeten voorzien. Wij gaan er vanuit dat ons dit lukt, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor andere woningzoekenden. Daarnaast willen wij andere omliggende gemeenten helpen bij de integratie van statushouders, bijvoorbeeld door het aanbieden van onderwijs.

Mocht de instroom in de toekomst weer toenemen en de gemeente Helmond om een bijdrage worden gevraagd, dan ontvangt het college van B&W dat verzoek vanuit een open houding.

Bewonersbrief intrekken mogelijke locaties vluchtelingenopvang

Bron: Gemeente (nieuws)