Stadspenning voor deken John van de Laar

Pastoor en deken John van de Laar heeft de stadspenning van Helmond ontvangen. Burgemeester Elly Blanksma–van den Heuvel reikte deze op zondag 2 oktober in de Luciakerk in Mierlo-Hout uit.

John van de Laar vervult een belangrijke rol in de leefgemeenschap van Mierlo-Hout. Als pastoor van de Luciaparochie staat hij – mede gelet op het feit dat er al jaren sprake is van ontkerkelijking – op een positieve en verbindende manier tussen de mensen. Hij ‘denkt in mensen’. Hij benut zijn geestelijk ambt om de samenleving in Mierlo-Hout op een waardevolle manier te versterken, en dat al 25 jaar.

Reden voor het gemeentebestuur om dit met een stadspenning te erkennen.

In de zomer van 1991 werd John van de Laar benoemd tot pastoor van de Luciaparochie in Mierlo-Hout. In 1997 werd hij tevens pastoor van de parochie in Helmond West. In 2000 werd hij deken in Helmond. Die taak werd in 2003 uitgebreid met allerlei administratorschappen in de buurt en ook in Aarle-Rixtel en Beek en Donk. In 2005 werd hij kanunnik van de Kathedraal Kapittel (bestuursfunctie bisdom ’s-Hertogenbosch). Tenslotte is hij in 2009 benoemd tot deken van het nieuwe dekenaat Asten-Helmond.

Bron: Gemeente (nieuws)