Helmondse Buurtpreventieweek

Van 31 oktober tot en met 6 november 2016 wordt de Helmondse Buurtpreventieweek gehouden. Deze week wordt gebruikt om buurtpreventie extra in de schijnwerpers te zetten. Een van de hoofddoelen is inwoners enthousiast te maken over buurtpreventie in de hoop dat ze ook een buurtpreventieteam of project opstarten.

Buurtpreventie is een belangrijke pijler in het Helmondse veiligheids- en leefbaarheidsbeleid. Het  verbindt burgers onderling en draagt bij aan een goede samenwerking met partners zoals politie en de gemeente Helmond en de Stadswacht. In 2016 is gewerkt aan het verder versterken van bestaande buurtpreventieprojecten en het uitbreiden van een aantal nieuwe projecten. Verder is er in de zomer een speciale startbijeenkomst georganiseerd en wordt de buurtpreventiewebsite uitgebreid met een WhatsApp-tool.

Activiteiten

Tijdens de Buurtpreventieweek wordt de BuurtTent ingezet op diverse locaties in Helmond. De BuurtTent is een betrekkelijk nieuw concept.  Als er ergens is ingebroken, worden de omwonenden geïnformeerd én uitgenodigd om naar een speciaal voor dit doel opgezette tent te komen. In deze tent krijgen buurtbewoners tips hoe zij inbraak in hun eigen woning kunnen voorkomen. Het succes zit in de persoonlijke benadering van de omwonenden.
Het opzetten van de BuurtTent gebeurt tijdens de Buurtpreventieweek niet per definitie in buurtpreventiegebieden maar ook op plekken waar veel publiek samen komt zoals de weekmarkten. Daar wordt dan voorlichting gegeven over inbraakpreventie en dergelijke en wordt buurtpreventie gepromoot. Aan de buurtpreventieteams is gevraagd om hieraan mee te werken zodat andere inwoners -uit eerste hand- kunnen horen wat buurtpreventie betekent voor hun buurt en welke inzet het vergt. Mensen kunnen zich daar ook laten registreren als belangstellenden voor Buurtpreventie. Voor deze mensen wordt in november of december een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Daarin krijgen ze meer informatie over buurtpreventie, de ondersteuning, en de voordelen hiervan.

Bron: Gemeente (nieuws)