Informatiebijeenkomst over gemeentelijke zorgverzekering, bijzondere bijstand en minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via Peel 6.1 gebruik maken van de gemeentelijke Collectieve aanvullende verzekering (CAV).

Deze verzekering bij zorgverzekeraar CZ kan voordelig voor u zijn door de uitgebreide dekking, de collectiviteitskorting en omdat de gemeente bijdraagt aan de premie. U kunt deelnemen als u voldoet aan enkele voorwaarden, zoals een maximale inkomensgrens.

Informatiebijeenkomsten

Peel 6.1 organiseert een informatiebijeenkomst over deze gemeentelijke zorgverzekering. Er wordt ook informatie gegeven over de bijzondere bijstand en over de minimaregelingen die uw gemeente aanbiedt. Adviseurs van CZ en medewerkers inkomensondersteuning van de afdeling Zorg en Ondersteuning zijn aanwezig om antwoord te geven op uw persoonlijke vragen.

U bent van harte welkom op woensdag 16 november van 14.30-16.00 uur in wijkhuis de Brem of op donderdag 17 november van 19.00-20.30 uur in wijkhuis de Fonkel. Aanmelden is niet nodig. Wilt u meer weten over de collectieve aanvullende verzekering, bijzondere bijstand en minimaregelingen? Kijk dan op www.peel6-1.nl of bel de gemeente via 14 0492.

Bron: Gemeente (nieuws)