Samenwerken voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) presenteren gezamenlijke plannen om de bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig te maken. Hiermee spelen de gemeenten in op de behoeften van ondernemers zodat zij kansrijke initiatieven in de regio kunnen waarmaken. De negen gemeenten versterken elkaar en staan gezamenlijk voor het creëren van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio.

Minder bedrijventerreinen nodig

Ondernemers hebben 25% minder behoefte aan bedrijfsruimte dan dat er nu beschikbaar is. De negen gemeenten hebben samen gekeken welke bedrijventerreinen (door)ontwikkeld worden en welke opgeheven kunnen worden. Gemeenten die terreinen uit de markt moeten nemen, krijgen een tegemoetkoming van gemeenten die wel gronden uitgeven. De terreinen die wel worden verkocht, leveren dus een bijdrage aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de terreinen waar geen vraag meer naar is.

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

De negen gemeenten focussen zich niet alleen op nieuwe, maar ook op de bestaande bedrijventerreinen. Het aanbod van de bestaande terreinen sluit lang niet altijd aan op de behoeften van bedrijven. De regio gaat samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) vormen. Hiermee willen de negen gemeenten nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen faciliteren. Dit leidt tot werkgelegenheid, versterkt de concurrentiepositie en geeft een kwaliteitsimpuls aan bestaande terreinen.

Besluitvorming

De gemeenteraden van de negen gemeenten besluiten de komende maanden over deze plannen.

 

Bron: Gemeente (nieuws)