Evenementensubsidie? Dien uw aanvraag voor 1 januari 2017 in

Organiseert u in 2017 een evenement en wilt u daarvoor een evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat u voor 1 januari 2017 een subsidieaanvraag indient.

U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Aanvraag en projectplan

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. Dat vindt u op www.helmond.nl/subsidies. Daar leest u ook meer over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.
Daarnaast vraagt de gemeente u om een projectplan. Het projectplan is vormvrij, maar bevat wel een aantal vaste onderdelen. Bijvoorbeeld een begroting.

Beoordeling evenement

Om te kunnen bepalen of een evenement subsidie ontvangt en hoe hoog de bijdrage wordt, hebben de gemeente en diverse evenementenorganisatoren een zogenaamd beoordelingskader ontwikkeld. Dat beoordelingskader werkt op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort, hoe hoger de categorie waarin een evenement kan vallen en hoe hoger de subsidiebijdrage kan zijn.

Adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag en adviseert het College van Burgemeester en wethouders hierover. De adviescommissie bestaat uit de Adviesraad Cultuur, Helmond Marketing/Centrummanagement, Eindhoven 365/247 en Gemeente Helmond.
Het college beslist uiteindelijk de subsidie wel of niet wordt toegekend.

16 november inloopmiddag/avond

Speciaal voor evenementenorganisatoren organiseert Helmond Marketing op woensdag 16 november van 16.00 tot 20.00 uur een  inloopmiddag/avond. Deze vindt plaats bij Helmond Marketing (tweede verdieping bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11). Er zijn ook medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren.

Website

Wilt u meer weten over het aanvragen van een evenementensubsidie en hoe deze wordt beoordeeld? Kijk dan op www.helmond.nl/subsidies.

Bron: Gemeente (nieuws)