Ga jij met de politie chatten

De politie organiseert op maandag 17 maart een tweede chatsessie op de eigen
Facebookpagina. De sessie is bedoeld voor inwoners van Helmond, maar uiteraard
kan iedereen live meepraten.

Voor de politie is de chatsessie een proef om te kijken of er
behoefte is bij de Helmonders aan deze manier van direct contact met de politie.
Sinds een maand of negen houden wijkagenten Hein Albers, Francisca Kamphuis en
Jeroen Loohuis de Facebookpagina bij. Met nieuws, achtergronden en preventietips
proberen ze het politiewerk inzichtelijk te maken en de inwoners te informeren.
En met succes: inmiddels hebben ruim 4700 mensen de pagina ‘geliked’ en
berichten bereiken gemiddeld een paar duizend mensen. Met uitschieters tot over
de 60-duizend!

Feedback

Het is ondertussen ook een welkome aanvulling op de
verschillende manieren waarmee we contact onderhouden met de inwoners. De
Helmonder heeft het hart op de tong, zeggen ze wel eens. Dat merkt de politie
ook op Facebook: inwoners geven hun eerlijke mening over het politiewerk. Zo
lang dat op een respectvolle manier gebeurt, kan de politie deze feedback ook
gebruiken om nog beter te worden. Positief is ook dat op de Facebookpagina tips
zijn binnengekomen waarmee zaken zijn opgelost.

Eerdere chatsessie

Met de chatsessie wil de politie kijken of ze dat contact nog
directer kan maken. Op donderdag 19 december 2013 werd daarom voor de eerste
keer een sessie georganiseerd. We hoeven er niet omheen te draaien: de reacties
daarop waren niet overweldigend. Omdat het ook voor de politie in Helmond een
nieuw fenomeen is, werd besloten om de proef toch een vervolg te geven.

Verschil

Los van dag, datum en tijdstip is er één verschil met de vorige
keer: toen was het vaste onderwerp woningbraken. Op 17 maart kunt u alle vragen
over de politie en haar werkzaamheden stellen aan onze medewerkers die achter de
computer klaar zitten. Zij zitten tussen 19.00 uur en 20.30 uur voor u
klaar.

Proef

Zoals al eerder aangegeven gaat het de politie in Helmond ook
nog steeds om een proef. Zijn er wel genoeg geïnteresseerden voor zo’n
chatsessie en is Facebook daarvoor het juiste middel? De politie denkt van wel,
maar zal uiteraard na afloop de sessie inhoudelijk en technisch evalueren. De
uitkomst bepaalt of de politie in Helmond na deze sessie nog vaker gaat chatten.

Begrip

Hoewel we er alles aan doen om ons optimaal voor te bereiden,
vragen we ook op voorhand begrip voor eventuele (technische) onvolkomenheden.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we u donderdag 19 december zullen spreken op:

www.facebook.com/politiehelmond

bron : Politie.nl