Fraude, illegaal stroom gebruik, hennepkwekerij en bouwen zondervergunningen

Vandaag heeft de gemeente Helmond samen met de Belastingdienst, Politie, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), Douane en Enexis, een grote controleactie gehouden op de woonwagenlocatie aan de Rivierensingel. De actie werd gehouden onder regie van het Helmondse Interventie Team (HIT). Er zijn meerdere misstanden geconstateerd.

De actie in Helmond was zowel bestuursrechtelijk als fiscaal van aard. De controle is rustig verlopen omdat de bewoners normaal medewerking verleenden. De misstanden bestonden onder andere uit: diefstal van elektriciteit, uitkeringsfraude en bouwen zonder vergunning.

Tegen alle overtredingen is  opgetreden.

 

Overzicht van de overtredingen:

 

Enexis

– 7 keer fraude geconstateerd;

– 7 keer diefstal van stroom;

– 7 keer proces verbaal opgemaakt;

– alle meters zijn vervangen na betaling.

 

Belastingdienst

– 2 waarnemingen ter plaatse uitgevoerd;

– 1 keer windhapper. Gegevens vastgelegd voor verder onderzoek;

– 1 keer verder onderzoek naar herkomst voertuig.

 

Gemeente Helmond

 

Sociale Zaken

– 2 keer Sociale Zekerheidsfraude;

– van de bezochte adressen wordt een (sfeer) verslag opgemaakt.

 

Belastingen

– alle wagens zijn gefotografeerd in verband met WOZ;

– 6 nieuwe honden geconstateerd (hondenbelasting).

 

Bouw en Wonen

– 3 keer gebouwd zonder vergunning;

– 1 keer dient bouwafval te worden opgeruimd door de veroorzaker;

– 1 keer aangezegd binnen twee dagen een caravan van de locatie te verwijderen;

– In opdracht van de gemeente zijn direct in en om het kamp opruimwerkzaamheden verricht.

 

Bevolking

– van de bezochte adressen wordt een (sfeer) verslag opgemaakt.

 

Brandweer

– gevaarlijke vloeistoffen aangetroffen. Bewoner dient deze te verwijderen;

– alle bewoners geadviseerd in verband met mogelijk brandgevaar.

 

ODZOB

– 2 keer overtreding van de flora en fauna wetgeving;

– vogels in beslag genomen en in vrijheid gesteld;

– 1 keer proces verbaal opgemaakt en 1 waarschuwing uitgevaardigd;

– vogels geïnventariseerd.

 

Politie

– hennepkwekerij aangetroffen;

– diefstal van diesel. Gegevens zijn vastgelegd en overgedragen aan de Douane.

 

Douane

– naheffing accijns in verband met gestolen diesel;

– verdachte direct gehoord.

– boete opgelegd.

 

 

HIT-Team

In het Helmond Interventie Team (HIT) werken de gemeente Helmond, politie, vreemdelingenpolitie Belastingdienst, Douane, inspectie SZW, Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), Brandweer, ODZOB (milieudienst)en energiebedrijven nauw samen. Doel van het HIT-Team is om ernstige leefbaarheids- en veiligheidsproblemen aan te pakken en op te lossen. Deze gecoördineerde totaalaanpak zorgt ervoor dat alle misstanden in één keer worden aangepakt. Het HIT-Team is actief in de hele gemeente Helmond en voert regelmatig controleacties uit bij panden waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er meerdere misstanden zijn.