Denk ook aan de buren

Foto:

Het mooie weer zorgt voor veel meer buitenleven en dat kan nog wel eens voor wat problemen zorgen. BBQ, een drankje, muziekje erbij en vrienden over de de vloer het zijn allemaal gezellige bezigheden die je buren tot wanhoop kunnen drijven.En de buurman tot wanhoop drijven is niet door jaloezie maar door de geluidsoverlast die hij, zij of hun kleine kinderen daarvan kunnen hebben. Als het warm is staan bij iedereen de ramen en deuren open en is al het geluid van buiten binnen dus veel beter te horen.

Gezelligheid is geen probleem maar denk een beetje mee met je buren en hou het gezellig. Het zal niet de eerste keer zijn dat er door dit soort eenvoudige op te lossen issues de grootste ruzies ontstaan.

De regels voor geluidsoverlast op een rij, maar dat wil niet zeggen dat je dan geen rekening hoeft te houden met je omwonenden.

De geluidsgrenzen voor particulieren woningen, gemeten aan de gevel, zijn als volgt:
gemiddeld piekbelasting

  • overdag (07.00 – 18.00) 50 dB(A) 70 dB(A)
  • ‘s avonds (18.00 – 23.00) 45 dB(A) 65 dB(A) ( gewoon praten is 60 dB(A) )
  • ‘s nachts (23.00 – 07.00) 40 dB(A) 60 dB(A)

Deze normen gelden niet voor bijzondere situaties. Als er gemiddeld per etmaal hogere geluidswaarden worden gemeten dan kan de geluidsoverlast die u ondervindt onrechtmatig zijn.

Wat te doen als u ermee te maken heeft…

  • Neem eerst contact op met de buren die de overlast veroorzaken
  • Neem contact op met politie zodat zij een bezoekje bij de buren brengen
  • Indien het contact niets oplevert is het van belang dat u een dossier gaat vormen waarin u nauwkeurig bijhoudt wanneer, hoelang en in welke vorm de overlast plaats vindt.
  • Meldt schriftelijk bij de overlastgever dat u een dossier aanlegt
  • Ga na of andere buren ook overlast hebben van de overlastgever zodat u mogelijk samen actie kunt ondernemen
  • Zoek een vorm van bemiddeling door bijvoorbeeld politie of de woningbouwvereniging
  • Onderneem juridische stappen, al dan niet via de verhuurder