9 overtredingen bij controleactie HIT

Woensdagochten is er door het Helmond Interventie Team (HIT) een controleactie
uitgevoerd op vijf locaties in Helmond. De controles vonden plaats bij een
gebouw in Stiphout, Suytkade en de Annabuurt en 2 panden in
Helmond-Noord.Bij de controleactie zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

4 keer adresfraude
1 keer hennepplanten aangetroffen in de tuin
2 keer mogelijk sociale zekerheidsfraude
1 keer strijdigheid bestemmingsplan
1 keer teveel bewoners, kamerverhuurvergunning nodig

Verder is er een lege woning aangetroffen terwijl er op dat adres wel mensen ingeschreven staan. De WOZ-waarde van een pand moest opnieuw worden vastgesteld en er moest bij een pand nader onderzoek gedaan worden naar de bedrijfsmatige activiteiten die daar plaatsvinden.

Aan deze HIT-controleactie namen de politie, vreemdelingenpolitie, brandweer en gemeente Helmond deel.