Fraude, fraude en nog eens fraude geconstateerd door HIT

Foto: Helmond Nieuws

Het Helmond Interventie Team (HIT) heeft dinsdagochtend een controle gehouden bij vijf woningen in de stad, twee in de
Binnenstad, een in het centrum, een op Suytkade en een in Helmond Noord. Er was
sprake van een her controle die specifiek was gericht op bewoning. Er werden
meerdere misstanden geconstateerd. Tegen alle overtredingen is opgetreden.

Resultaat van de actie:

         
4
keer adresfraude;

         
1
keer mogelijk sociale zekerheidsfraude;

         
1
keer strijdigheid met het bestemmingsplan;

         
1
keer was het pand geopend terwijl het dicht had moeten zijn.

 

Doel HIT-Team

Doel van het HIT-Team is om ernstige leefbaarheids- en
veiligheidsproblemen aan te pakken en op te lossen.
In het Helmond
Interventie Team (HIT) werken onder meer diverse afdelingen van de gemeente,
Politie, Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, Milieudienst,
Brandweer, Inspectie SZW en de Voedsel en Warenautoriteit nauw met elkaar
samen.

Info en tips

Hoewel
HIT zijn voelhorens in de samenleving heeft, kan het niet zonder tips van de
Helmonders. Inwoners worden opgeroepen om overlastsituaties door te geven aan
het HIT-Team. Dit kan anoniem per telefoon (14 0492 ) of per mail
[email protected]