2 jaar cel voor Helmondse veelpleger

Er is uitspraak gedaan van een ISD-maatregel tegen een 42-jarige veelpleger. De man pleegde 2 diefstallen waarvan hij er bij één geweld gebruikte. Ook uite hij bedreigingen naar Novadic-Kentron* in bijzijn van de rechter en officier van justitie.Met de zogenaamde ISD-maatregel kunnen meerderjarige veelplegers voor maximaal twee jaar worden vastgehouden, hierdoor kunnen zij vrijwel onmogelijk nog een delict plegen.

ISD-maatregel

De ISD-maatregel kent twee doelstellingen, een gericht op de veiligheid in de samenleving en een gericht op de dader.

  • Het terugdringen van criminaliteit en onveiligheid van door stelselmatige daders gepleegde strafbare feiten.
  • Het doorbreken van het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen dat deze groep stelselmatige daders kenmerkt.

De maatregel ISD is bedoeld voor stelselmatige daders met of zonder verslavings- of psychiatrische problematiek. Zij plegen delicten waarvoor de rechter veelal gevangenisstraffen oplegt, maar deze straffen zijn ieder voor zich te kort om gedragsverandering te bewerkstelligen. Met de ISD-maatregel mag en kan de rechter meer rekening houden met strafbare feiten uit het verleden. Als een dader te kampen heeft met verslavingsproblematiek dan krijgt hij in de inrichting voor stelselmatige daders de mogelijkheid te ontwennen. De voormalige maatregel SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) is opgenomen in de maatregel ISD.

*Novadic-Kentron