Studeren met Autisme infoavond

Foto:

Fontys Hogescholen houdt
op donderdag 16 oktober op haar campus in Eindhoven een informatieavond over
studeren met autisme.De avond wordt georganiseerd
voor aankomend studenten in het hoger onderwijs en hun ouders. Dit keer met als
gastspreker Diederik Weve. Ook dit jaar is er bij binnenkomst weer een
informatiemarkt. Bezoekers kunnen daarnaast deelnemen aan twee workshops onder
leiding van deskundigen en ervaringsdeskundigen die adviezen en tips geven
vanuit hun dagelijkse praktijk.

De informatieavond vindt
plaats op donderdag 16 oktober en duurt van 18:45 uur tot 21:45 uur. Aanmelden
kan via de website van Fontys
(http://fontys.nl/Studeren/Voor-ouders/Informatieavond-Studie-en-Autisme.htm).
Hier is ook meer informatie te vinden over de informatieavond en de workshops.