Hoe gaan we in Helmond om met armoede

Foto:

Vrijdag
17 oktober is het de internationale dag ter bestrijding van de armoede. In
Helmond vinden verschillende activiteiten plaats. Wethouder Van der Zanden is
deze week in het kader van ‘beginspraak’ gestart met een serie gesprekken over
armoede met inwoners, vrijwilligers en professionals. Hiermee wil de gemeente
input vergaren voor het nieuwe armoedebeleid.

Armoedemonitor

Het aantal mensen met een minimuminkomen in Helmond is de
laatste jaren toegenomen. Ruim 1 op de 10 Helmondse huishoudens behoort op dit
moment tot de minima. Dit blijkt uit de monitor lage inkomens, een onderzoek
van de gemeente Helmond dat onlangs verscheen. De economische crisis is de
grootste oorzaak van de toename van het aantal lage inkomens. Onder minima
worden huishoudens verstaan met een inkomen van maximaal 105% van het sociaal
minimum, het bedrag dat mensen tenminste nodig hebben om in hun levensonderhoud
te kunnen voorzien. Veel minima in Helmond zijn alleenstaand, met of zonder
kinderen. Een kwart heeft betaald werk, driekwart van de minima ontvangt een
(gedeeltelijke) uitkering, zoals bijstand of WAO.

Maatregelen
in de begroting

Het college van B en W wil het sociaal vangnet verbeteren.
Wethouder Nathalie van der Zanden vertelt: “Wij willen maatregelen nemen zodat
mensen met financiële problemen zich beter kunnen redden en minder vaak in
zware schulden terecht komen. Het hebben of vinden van werk staat daarbij
voorop. Als dat echt niet mogelijk is, kijken we naar wat dan nodig is zodat
mensen mee kunnen doen in de samenleving.” Een van de maatregelen die het
college van B en W in de begroting heeft voorgesteld is het verhogen van de
inkomensgrens van het sociaal minimum voor de individuele bijzondere bijstand,
maaltijdvoorziening, Collectieve Aanvullende Verzekering en de
participatieregeling voor schoolgaande kinderen van 110 naar 120%. Dit betekent
dat meer Helmondse huishoudens gebruik kunnen maken van deze voorzieningen. De
gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de begroting.

In
gesprek over preventie

Daarnaast werkt de gemeente aan een nieuw
armoedebeleidsplan. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de beleidsvorming
van grote onderwerpen in gesprek met betrokkenen in de samenleving plaatsvindt.
Wethouder Van der Zanden gaat de komende tijd in gesprek met een groot aantal
professionele partijen, vrijwilligers(organisaties) en inwoners in de stad over
armoede. De gesprekken gaan over vragen als: wat kunnen we samen doen om
problemen met schulden te voorkomen? Hoe kunnen we de zelfredzaamheid van
mensen vergroten? Hoe kunnen we het taboe doorbreken dat mensen vaak tegenhoudt
om tijdig hulp te zoeken bij financiële problemen? Ook wil de wethouder de
huidige aanpak met hen bespreken en kijken wat beter kan. Naast gesprekken met
betrokkenen en met de gemeenteraad, brengt wethouder Van der Zanden regelmatig
werkbezoeken aan organisaties en projecten om een volledig beeld te krijgen van
het armoedeprobleem in Helmond.

Dag
van de armoede

Op vrijdag 17 oktober is het de jaarlijkse ‘Internationale
dag ter bestrijding van de armoede’. Diverse partijen in Helmond besteden hier
aandacht aan. Zo houdt Super Sociaal van 13.30 tot 16.00 uur open huis. Het
Armoedeplatform Helmond organiseert een bijeenkomst onder het motto ‘Dag
armoede’, van 16.00 tot 18.00 uur in de Cacaofabriek.

Meer
informatie

Meer informatie over minimaregelingen en
schulddienstverlening staat op
www.helmond.nl via
‘bewoners’ en ‘zorg en ondersteuning’.