Extra goederentreinen door Helmond

Van 2016 tot 2022 wordt er gewerkt aan de Betuweroute. Goederentreinen
worden omgeleid, onder andere door Brabant. Hierdoor zullen er gedurende
deze periode extra treinen door Helmond rijden.

De Betuweroute is de treinverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied in Duitsland. Tussen de Nederlandse grens en het Duitse Oberhausen wordt een derde spoor aangelegd. Dit is nodig om de toekomstige groei van het goederenvervoer op de Betuweroute te kunnen verwerken.

Brabantroute is belangrijkste omleidingsroute

In Duitsland wordt 73km nieuw spoor aangelegd. Verder komt er 74km geluidsschermen, worden 11 stations omgebouwd, worden bruggen en viaducten aangelegd of aangepast en worden overwegen vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De werkzaamheden vinden plaats gedurende een half jaar in 2016 en vervolgens van november 2016 tot de oplevering in 2022 volgens een ritme van één week intensieve werkzaamheden en vervolgens drie weken geen werkzaamheden. Gedurende de periode 2016-2022 worden gedurende één week per vier weken de goederentreinen omgeleid via andere grensovergangen. De Brabantroute is dan de belangrijkste omleidingsroute. Deze route loopt via Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Venlo.

Meer goederentreinen door Helmond

Voor Helmond betekent dit dat er gedurende de periode 2016-2022 één week per vier weken meer goederentreinen zullen rijden door onze stad. Hoeveel extra treinen er bij zullen komen, is nog niet duidelijk. Een schatting van het extra treinen is als volgt:

  • Momenteel rijden er maximaal 50 goederentreinen per dag
  • In 2016 kan dit oplopen tot 115 per dag
  • In de periode 2017-2022 zelfs maximaal 160 per dag

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en spoorbeheerder ProRail hebben aangegeven in het eerste kwartaal van 2015 meer duidelijkheid te kunnen geven over het precieze aantal extra treinen door Helmond. Uiteindelijk moet de aanleg van het derde spoor in Duitsland ervoor zorgen dat vervolgens weer meer goederentreinen via de Betuweroute gaan rijden i.p.v. op de Brabantroute.

Ongelijkvloerse kruisingen

Door de extra goederentreinen door Helmond zullen overwegen vaker en langer gesloten zijn. Gelukkig is er in Helmond de laatste jaren flink geïnvesteerd in de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen, bij station Helmond, De Voort in Brandevoort en de Kasteelherenlaan bij Helmond West. Van die laatste wordt de oplevering in de loop van 2016 verwacht. Door deze onderdoorgangen, verspreid over de stad, kan het auto- en fietsverkeer het spoor op diverse plekken passeren zonder te hoeven wachten voor gesloten spoorbomen. Op een aantal locaties in de stad zal er echter wel hinder ontstaan. Hiervoor kunnen maatregelen genomen worden.

Voor nog meer info over het derde spoor, klik [HIER]

bron : Helmond.nl