Politie aan de deur? Dan trek je portemonnee maar open!

Mensen die nog een boete hebben openstaan kunnen de komende weken de
politie aan de deur verwachten. In deze periode besteedt de politie
extra aandacht aan de inning van nog niet-betaalde boetes. Dat geldt ook voor mensen die zich niet gemeld hebben voor een taak- of gevangenisstraf.“Met deze aankondiging geven we de mensen een laatste kans om alsnog naar het politiebureau te gaan om te betalen of zich te melden”, aldus Helmoed Wierda, hoofd operatiën politie Rotterdam en landelijk projectleider.

Alle tien regionale eenheden voeren deze actie in dezelfde periode uit. “Het merendeel van de mensen betaalt hun opgelegde boete of zit de vrijheidsstraf uit. Het gaat ons juist om die mensen die om wat voor reden dan ook niet meewerken. Zij hebben hiervoor genoeg kansen gehad van de overheidsinstanties die betrokken zijn bij de uitvoering van straffen. Het houdt een keer op. Uiteindelijk wordt de politie ingezet als sterke arm der wet. Boetes moeten nu eenmaal worden betaald en straffen uitgezeten. We laten hiermee zien aan de burgers die wel netjes betaald hebben, dat niemand de dans ontspringt. Want dát is belangrijk voor het vertrouwen in de rechtstaat en het gevoel voor veiligheid.”

Deze landelijke actie wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd onder de vlag van de nationale politie. “Voorheen deden de 25 korpsen dit afzonderlijk van elkaar en zat er geen regie op. Nu we één korps zijn kunnen we dit effectiever organiseren. Waar het om gaat is dat we laten zien dat je je boete of opgelegde straf niet ontloopt.”